Kuolemantuottamussyyte hylättiin puuttuvan subjektiivisen huolimattomuuden johdosta

16.11.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


I-SHO:2015:5

Törkeä kuolemantuottamus
Syy-yhteys
Tuottamuksellinen myötävaikuttaminen tahalliseen rikokseen

A oli luovuttanut ampuma-aseen ja patruunoita tuntemalleen E:lle, joka
oli niitä käyttäen tahallaan ampunut aviopuolisonsa D:n. A:lle
vaadittiin rangaistusta muun ohessa törkeästä kuolemantuottamuksesta.
Kysymys syy-yhteydestä ja siitä, oliko A menetellyt syytteessä
tarkoitetulla tavalla huolimattomasti ottaen huomioon sen, että D:n
kuolema oli E:n tahallisen rikoksen seuraamus.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments