Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
11.1.2022 Oikeusuutiset

Korkein oikeus kumosi toimittaja Johanna Vehkoon kunnianloukkaustuomion

Kor­kein oi­keus on tä­nään an­ta­mas­saan tuo­mios­sa kat­so­nut, että toi­mit­ta­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja Jo­han­na Veh­koo ei ol­lut lou­kan­nut Ju­nes Lo­kan kun­ni­aa Face­book-kir­joi­tuk­ses­saan. KKO ku­mo­si ho­vioi­keu­den tuo­mion, hyl­kä­si kun­nian­louk­kaus­ta kos­ke­van syyt­teen ja va­paut­ti Veh­koon ran­gais­tuk­ses­ta, va­hin­gon­kor­vaus­vel­vol­li­suu­des­ta ja vel­vol­li­suu­des­ta kor­va­ta Lo­kan oi­keu­den­käyn­ti­ku­lu­ja. Vehkoo oli käsitellessään Facebook-kirjoituksessaan olettamaansa Lokan aikomusta häiritä Vehkoon julkista esiintymistä nimitellyt…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/korkein-oikeus-kumosi-toimittaja-johanna-vehkoon-kunnianloukkaustuomion/
9.6.2021 Oikeusuutiset

KKO: Raiskausväitteen esittäminen oli törkeä kunnianloukkaus

KKO:2021:45 Kunnianloukkaus – Törkeä kunnianloukkaus – Sananvapaus A:n ja B:n ollessa keskenään sukupuolisessa kanssakäymisessä A oli kieltänyt B:tä jatkamasta menettelyä. A:n mukaan B ei ollut noudattanut kieltoa. A oli tämän jälkeen noin vuoden aikana kertonut usealle henkilölle B:n raiskanneen hänet. Kysymys siitä, oliko A syyllistynyt törkeään kunnianloukkaukseen. (Ään.) 15. Kantajan…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/kko-raiskausvaitteen-esittaminen-oli-torkea-kunnianloukkaus/
3.3.2016 Oikeusuutiset

EIT: Ruotsalaisten tuomioistuinten olisi tullut tutkia Yhdistyneen kuningaskunnan kautta lähetettyä televisio-ohjelmaa koskeva kunnianloukkausasia

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) katsoi, että ruotsalaisten tuomioistuinten päätös siitä, että niillä ei ollut toimivaltaa tutkia Ruotsissa lähetettyä ohjelmaa koskevaa kunnianloukkausasiaa, koska ohjelma oli lähetetty Yhdistyneen kuningaskunnan kautta, loukkasi valittajan oikeutta päästä tuomioistuimeen. EIT:n lehdistötiedotteesta: In [a] Chamber judgment in the case of Arlewin v. Sweden (application no. 22302/10) the European…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/eit-ruotsalaisten-tuomioistuinten-olisi-tullut-tutkia-yhdistyneen-kuningaskunnan-kautta-lahetettya-televisio-ohjelmaa-koskeva-kunnianloukkausasia/
13.10.2015 Oikeusuutiset

EIT: Professori sai arvostella yliopistoa, 10 artiklan loukkaus kunnianloukkaustuomion johdosta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuoreessa tuomiossaan Venäjää vastaan linjannut yliopiston kunnian suojaa akateemisessa ympäristössä. Venäjän katsottiin loukanneen yliopiston professorin sananvapautta, kun se oli tuominnut professorin kunnianloukkauksesta tämän arvosteltua yliopiston hallintoelimen vaaleja. EIT:n lehdistötiedotteesta: In [a] Chamber judgment in the case of Kharlamov v. Russia (application no. 27447/07) the European Court…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/eit-professori-sai-arvostella-yliopistoa-10-artiklan-loukkaus-kunnianloukkaustuomion-johdosta/
23.4.2015 Oikeusuutiset

EIT:n suuri jaosto: Asianajajan tuomitseminen kunnianloukkausesta tuomarin julkisen kritisoinnin johdosta muodosti EIS 6 ja 10 artiklan loukkauksen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tänään antanut tuomion Ranskaa vastaan, jossa se katsoi asianajajan oikeutta oikeudenmukaiseen oikedenkäyntiin ja hänen sananvapauttaan loukatun. Asianajaja oli kritisoinut julkisesti kahta tuomaria heidän toimittamastaan kolmannen tuomarin kuolemansyyn selvittämisestä. EIT:n lehdistötiedotteesta: In today’s Grand Chamber judgment in the case of Morice v. France (application no.…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/eitn-suuri-jaosto-asianajajan-tuomitseminen-kunnianloukkausesta-tuomarin-julkisen-kritisoinnin-johdosta-muodosti-eis-6-ja-10-artiklan-loukkauksen/
10.2.2014 Oikeusuutiset

Sloveniassa Patria-kauppoihin liittyvä entisen pääministeri Janez Jansan kunnianloukkausoikeudenkäynti alkoi uudelleen

Sloveniassa on alettu käsitellä uudelleen kunnianloukkausoikeudenkäyntiä, jossa entinen päämienisteri Jansa vaatii Yleisradiolta 1,5 miljoonan euron korvauksia väitetysti virheellisestä ja hänen kunniaansa loukanneesta uutisoinnista ns. Patria-kauppojen osalta. Yleisradio tuomittiin aikanaan alioikeudessa korvaamaan Janzalle 15.00 euroa kunnianloukkauksesta, mutta ylioikeus kumosi tuomion ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Tällä välin Jansa on tuomittu Sloveniassa…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/sloveniassa-patria-kauppoihin-liittyva-entisen-paaministeri-janez-jansan-kunnianloukkausoikeudenkaynti-alkoi-uudelleen/
16.3.2023

Rikosoikeus sananvapauden suojana ja rajoitteena

Sananvapauden merkitys oikeusvaltiossa on keskeinen. Ilman sananvapautta ei voitaisi puhua demokraattisesta oikeusvaltiosta. Kuten Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on usein todennut, sananvapaus on osa demokraattisen yhteiskunnan olennaista perustaa ja sananvapauden turvaaminen kuuluu yhteiskunnan ja sen jäsenten kehityksen perustaviin edellytyksiin (esim. Handyside v. Yhdistynyt kuningaskunta, 7.12.1976, 49 kohta). Olennaista demokraattisessa yhteiskunnassa on myös,…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/rikosoikeus-sananvapauden-suojana-ja-rajoitteena/
20.10.2022 Oikeusuutiset

Tutkimus: Kun­nian­louk­kaus­ri­kos­ten tut­kin­ta on sat­tu­man­va­rais­ta

Poliisin esitutkinakäytännöt kunnianloukkausepäilyissä ovat pääosin sattumanvaraisia. Uusi Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tutkimus osoittaa, ettei poliisilla ole selkeää linjaa sen suhteen, milloin esitutkinta suoritetaan ja milloin se jätetään suorittamatta. – Aineistossamme on jokaiselta tarkastellulta poliisilaitokselta saman tyyppisiä tapauksia, joissa toinen tai osa oli edennyt syyttäjälle ja toisessa tai osassa oli tehty esitutkinnan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/tutkimus-kunnianloukkausrikosten-tutkinta-on-sattumanvaraista/
1.1.2022 Oikeusuutiset

Vuoden 2021 klikatuimmat oikeusuutiset

Tällä Suomen Asianajajaliiton verkkosivujen uutispalstalla julkaistiin vuonna 2021 yhteensä 499 oikeusuutista, Klikkauksien perusteella mielenkiintoiimmat olivat seuraavat uutiset: Hovioikeus päätti lasten vuoroviikkoasumisesta, vaikka kumpikaan vanhemmista ei ollut tällaista vaatinut. Aselupa voitiin rikokseen syyllistymisen perusteella peruuttaa, vaikka rikoksesta ei ollut tuomiota, kun rikosepäily on myönnetty oikeaksi Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suosituksista 5. painos Tuomarinimityksiä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/vuoden-2021-klikatuimmat-oikeusuutiset/
30.12.2021 Oikeusuutiset

Syytteet hylättiin viestintärauhan rikkomisesta ja kunnianloukkauksesta; kädestä kiinnipitäminen ei sekään ollut pahoinpitelyä

Hel­HO:2021:15 Viestintärauhan rikkominen – Kunnianloukkaus – Lievä pahoinpitely A ja B olivat asuneet samassa kerrostalossa ja nähneet toisiaan satunnaisesti naapureina rappukäytävässä ja pihalla. A olisi halunnut tutustua B:hen, josta hän oli kiinnostunut. A oli lähestynyt B:tä sosiaalisessa mediassa 3.6.2018 ja 22.7.2018 välisenä aikana. Hänen erilaisia yhteydenottojaan Facebookin kautta oli ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/syytteet-hylattiin-viestintarauhan-rikkomisesta-ja-kunnianloukkauksesta-kadesta-kiinnipitaminen-ei-sekaan-ollut-pahoinpitelya/