Generic filters
Exact matches only
10.1.2024 Oikeusuutiset

KKO äänesti mistä alkaa Facebook-sivulla tapahtuneen kunnianloukkausrikoksen syyteoikeuden vanhentuminen – lainvastaisen asiantilan ylläpito ei rangaistavaa

KKO:2024:3 Syyteoikeus – Syyteoikeuden vanhentuminen – Rikosten yhtyminen – Jatkuva rikos – Kunnianloukkaus A:lle vaadittiin rangaistusta kunnianloukkauksesta sillä perusteella, että hän oli Facebook-kirjoituksessaan sekä siihen liittyvässä keskustelussa esittänyt B:stä valheellisen tiedon tai vihjauksen taikka muutoin halventanut B:tä. Kirjoitus ja sen keskusteluosio olivat olleet luettavissa syytteen nostamiseen saakka. Korkein oikeus katsoi…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/kko-aanesti-mista-alkaa-facebook-sivulla-tapahtuneen-kunnianloukkausrikoksen-syyteoikeuden-vanhentuminen-lainvastaisen-asiantilan-yllapito-ei-rangaistavaa/
27.11.2023 Oikeusuutiset

EIT: Lech Wałęsan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäytiin loukattiin – voittamansa kunnianloukkausjutun tuomio purettiin vuosien kuluttua

Under this pilot judgment, Poland must take appropriate legislative measures to comply with Article 6 § 1 requirements, including the principle of independence of the judiciary In Chamber judgment on 23.11.2023 in the case of Wałęsa v. Poland (application no. 50849/21) the European Court of Human Rights held, unanimously, that…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/eit-lech-walesan-oikeutta-oikeudenmukaiseen-oikeudenkaytiin-loukattiin-voittamansa-kunnianloukkausjutun-tuomio-purettiin-vuosien-kuluttua/
11.1.2022 Oikeusuutiset

Korkein oikeus kumosi toimittaja Johanna Vehkoon kunnianloukkaustuomion

Kor­kein oi­keus on tä­nään an­ta­mas­saan tuo­mios­sa kat­so­nut, että toi­mit­ta­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja Jo­han­na Veh­koo ei ol­lut lou­kan­nut Ju­nes Lo­kan kun­ni­aa Face­book-kir­joi­tuk­ses­saan. KKO ku­mo­si ho­vioi­keu­den tuo­mion, hyl­kä­si kun­nian­louk­kaus­ta kos­ke­van syyt­teen ja va­paut­ti Veh­koon ran­gais­tuk­ses­ta, va­hin­gon­kor­vaus­vel­vol­li­suu­des­ta ja vel­vol­li­suu­des­ta kor­va­ta Lo­kan oi­keu­den­käyn­ti­ku­lu­ja. Vehkoo oli käsitellessään Facebook-kirjoituksessaan olettamaansa Lokan aikomusta häiritä Vehkoon julkista esiintymistä nimitellyt…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/korkein-oikeus-kumosi-toimittaja-johanna-vehkoon-kunnianloukkaustuomion/
9.6.2021 Oikeusuutiset

KKO: Raiskausväitteen esittäminen oli törkeä kunnianloukkaus

KKO:2021:45 Kunnianloukkaus – Törkeä kunnianloukkaus – Sananvapaus A:n ja B:n ollessa keskenään sukupuolisessa kanssakäymisessä A oli kieltänyt B:tä jatkamasta menettelyä. A:n mukaan B ei ollut noudattanut kieltoa. A oli tämän jälkeen noin vuoden aikana kertonut usealle henkilölle B:n raiskanneen hänet. Kysymys siitä, oliko A syyllistynyt törkeään kunnianloukkaukseen. (Ään.) 15. Kantajan…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/kko-raiskausvaitteen-esittaminen-oli-torkea-kunnianloukkaus/
3.3.2016 Oikeusuutiset

EIT: Ruotsalaisten tuomioistuinten olisi tullut tutkia Yhdistyneen kuningaskunnan kautta lähetettyä televisio-ohjelmaa koskeva kunnianloukkausasia

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) katsoi, että ruotsalaisten tuomioistuinten päätös siitä, että niillä ei ollut toimivaltaa tutkia Ruotsissa lähetettyä ohjelmaa koskevaa kunnianloukkausasiaa, koska ohjelma oli lähetetty Yhdistyneen kuningaskunnan kautta, loukkasi valittajan oikeutta päästä tuomioistuimeen. EIT:n lehdistötiedotteesta: In [a] Chamber judgment in the case of Arlewin v. Sweden (application no. 22302/10) the European…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/eit-ruotsalaisten-tuomioistuinten-olisi-tullut-tutkia-yhdistyneen-kuningaskunnan-kautta-lahetettya-televisio-ohjelmaa-koskeva-kunnianloukkausasia/
13.10.2015 Oikeusuutiset

EIT: Professori sai arvostella yliopistoa, 10 artiklan loukkaus kunnianloukkaustuomion johdosta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuoreessa tuomiossaan Venäjää vastaan linjannut yliopiston kunnian suojaa akateemisessa ympäristössä. Venäjän katsottiin loukanneen yliopiston professorin sananvapautta, kun se oli tuominnut professorin kunnianloukkauksesta tämän arvosteltua yliopiston hallintoelimen vaaleja. EIT:n lehdistötiedotteesta: In [a] Chamber judgment in the case of Kharlamov v. Russia (application no. 27447/07) the European Court…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/eit-professori-sai-arvostella-yliopistoa-10-artiklan-loukkaus-kunnianloukkaustuomion-johdosta/
23.4.2015 Oikeusuutiset

EIT:n suuri jaosto: Asianajajan tuomitseminen kunnianloukkausesta tuomarin julkisen kritisoinnin johdosta muodosti EIS 6 ja 10 artiklan loukkauksen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tänään antanut tuomion Ranskaa vastaan, jossa se katsoi asianajajan oikeutta oikeudenmukaiseen oikedenkäyntiin ja hänen sananvapauttaan loukatun. Asianajaja oli kritisoinut julkisesti kahta tuomaria heidän toimittamastaan kolmannen tuomarin kuolemansyyn selvittämisestä. EIT:n lehdistötiedotteesta: In today’s Grand Chamber judgment in the case of Morice v. France (application no.…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/eitn-suuri-jaosto-asianajajan-tuomitseminen-kunnianloukkausesta-tuomarin-julkisen-kritisoinnin-johdosta-muodosti-eis-6-ja-10-artiklan-loukkauksen/
10.2.2014 Oikeusuutiset

Sloveniassa Patria-kauppoihin liittyvä entisen pääministeri Janez Jansan kunnianloukkausoikeudenkäynti alkoi uudelleen

Sloveniassa on alettu käsitellä uudelleen kunnianloukkausoikeudenkäyntiä, jossa entinen päämienisteri Jansa vaatii Yleisradiolta 1,5 miljoonan euron korvauksia väitetysti virheellisestä ja hänen kunniaansa loukanneesta uutisoinnista ns. Patria-kauppojen osalta. Yleisradio tuomittiin aikanaan alioikeudessa korvaamaan Janzalle 15.00 euroa kunnianloukkauksesta, mutta ylioikeus kumosi tuomion ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Tällä välin Jansa on tuomittu Sloveniassa…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/sloveniassa-patria-kauppoihin-liittyva-entisen-paaministeri-janez-jansan-kunnianloukkausoikeudenkaynti-alkoi-uudelleen/
6.5.2024 Oikeusuutiset

KKO äänesti syytesidonnaisuudesta – voiko kunnianloukkauksena kuvattuun menettelyyn sisältyä väärä ilmianto

KKO:2024:28 Väärä ilmianto – Kunnianloukkaus – Lainvoima – Osittainen lainvoima – Syyte – Syytesidonnaisuus A:lle oli vaadittu käräjäoikeudessa rangaistusta ensisijaisesti väärästä ilmiannosta ja vaihtoehtoisesti kunnianloukkauksesta. Käräjäoikeus oli hylännyt syytteen. Asianomistaja B oli hakenut muutosta hovioikeudelta vain vaihtoehtoisen rangaistusvaatimuksen osalta mutta vaati Korkeimmassa oikeudessa rangaistusta myös ensisijaisen rangaistusvaatimuksen mukaisesti väärästä ilmiannosta.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/kko-aanesti-syytesidonnaisuudesta-voiko-kunnianloukkauksena-kuvattuun-menettelyyn-sisaltya-vaara-ilmianto/
8.3.2024 Oikeusuutiset

VaaHO: Instagram-tilillä julkaistu viesti väkivaltaisen avioliiton päättymisestä loukkasi entistä puolisoa

Vaa­HO:2024:1 Kunnianloukkaus – Perusoikeudet – Sananvapaus Asiassa oli kysymys siitä, oliko A yksityisellä Instagram-tilillä tekemällään julkaisulla halventanut B:tä. Hovioikeus on ratkaisussaan punninnut A:n ja B:n ristiriidassa olevia perusoikeuksia eli A:n sananvapautta ja B:n kunniaa. Hovioikeus katsoi, että A oli julkaisullaan halventanut B:tä ja että A:n sananvapautta voidaan rajoittaa B:n kunnian…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/vaaho-instagram-tililla-julkaistu-viesti-vakivaltaisen-avioliiton-paattymisesta-loukkasi-entista-puolisoa/