KKO äänesti syytesidonnaisuudesta – voiko kunnianloukkauksena kuvattuun menettelyyn sisältyä väärä ilmianto

6.5.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2024:28 Väärä ilmianto – Kunnianloukkaus – Lainvoima – Osittainen lainvoima – Syyte – Syytesidonnaisuus

A:lle oli vaadittu käräjäoikeudessa rangaistusta ensisijaisesti väärästä ilmiannosta ja vaihtoehtoisesti kunnianloukkauksesta. Käräjäoikeus oli hylännyt syytteen. Asianomistaja B oli hakenut muutosta hovioikeudelta vain vaihtoehtoisen rangaistusvaatimuksen osalta mutta vaati Korkeimmassa oikeudessa rangaistusta myös ensisijaisen rangaistusvaatimuksen mukaisesti väärästä ilmiannosta.

Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, että arviointi Korkeimmassa oikeudessa saattoi kohdistua ainoastaan vaihtoehtoisen syytteen mukaiseen teonkuvaukseen. Koska kunnianloukkausta koskevan rangaistusvaatimuksen teonkuvaus ei täyttänyt väärän ilmiannon tunnusmerkistöä, A:ta ei voitu Korkeimmassa oikeudessa tuomita vaihtoehtoisen rangaistusvaatimuksen perusteella väärästä ilmiannosta. (Ään.)

Kysymys myös siitä, oliko A syyllistynyt kunnianloukkaukseen.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments