Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
31.5.2023 Oikeusuutiset

Väite Patrian panssarivaunukauppaan liittyvästä Kroatian presidentin saamasta lahjuksesta ei loukannut presidentin oikeutta yksityiselämään

No violation of former President of Croatia’s rights in online news article alleging his possible involvement in bribery In the Chamber judgment in the case of Mesić v. Croatia (no. 2) (application no. 45066/17) the European Court of Human Rights held, by five votes to two, that there had been:…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/vaite-patrian-panssarivaunukauppaan-liittyvasta-kroatian-presidentin-saamasta-lahjuksesta-ei-loukannut-presidentin-oikeutta-yksitysielamaan/
15.5.2023 Oikeusuutiset

EIT:n suuri jaosto: Sakot Facebook-tilin ylläpitäjälle eivät loukanneet sananvapautta kun tämä ei ollut ripeästi poistanut lainvastaisia kommentteja

In today’s Grand Chamber judgment in the case of Sanchez v. France (application no. 45581/15) the European Court of Human Rights held, by a majority, that there had been: no violation of Article 10 (freedom of expression) of the European Convention on Human Rights. The application concerned the criminal conviction…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/eitn-suuri-jaosto-sakot-facebook-tilin-yllapitajalle-eivat-loukanneet-sananvapautta-kun-tama-ei-ollut-ripeasti-poistanut-lainvastaisia-kommentteja/
23.3.2023 Oikeusuutiset

Silminnäkijän tuomitseminen kunnianloukkauksesta, kun ei kyennyt todistamaan mitä kertoi nähneensä, loukkasi sananvapautta

Freedom of expression of an eyewitness to a road accident protected by the European Convention In today’s Chamber judgment in the case of Udovychenko v. Ukraine (application no. 46396/14) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: a violation of Article 10 (freedom of expression) of…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/silminnakijan-tuomitseminen-kunnianloukkauksesta-kun-ei-kyennyt-todistamaan-mita-kertoi-nahneensa-loukkasi-sananvapautta/
20.10.2022 Oikeusuutiset

Tutkimus: Kun­nian­louk­kaus­ri­kos­ten tut­kin­ta on sat­tu­man­va­rais­ta

Poliisin esitutkinakäytännöt kunnianloukkausepäilyissä ovat pääosin sattumanvaraisia. Uusi Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tutkimus osoittaa, ettei poliisilla ole selkeää linjaa sen suhteen, milloin esitutkinta suoritetaan ja milloin se jätetään suorittamatta. – Aineistossamme on jokaiselta tarkastellulta poliisilaitokselta saman tyyppisiä tapauksia, joissa toinen tai osa oli edennyt syyttäjälle ja toisessa tai osassa oli tehty esitutkinnan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/tutkimus-kunnianloukkausrikosten-tutkinta-on-sattumanvaraista/
11.1.2022 Oikeusuutiset

Korkein oikeus kumosi toimittaja Johanna Vehkoon kunnianloukkaustuomion

Kor­kein oi­keus on tä­nään an­ta­mas­saan tuo­mios­sa kat­so­nut, että toi­mit­ta­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja Jo­han­na Veh­koo ei ol­lut lou­kan­nut Ju­nes Lo­kan kun­ni­aa Face­book-kir­joi­tuk­ses­saan. KKO ku­mo­si ho­vioi­keu­den tuo­mion, hyl­kä­si kun­nian­louk­kaus­ta kos­ke­van syyt­teen ja va­paut­ti Veh­koon ran­gais­tuk­ses­ta, va­hin­gon­kor­vaus­vel­vol­li­suu­des­ta ja vel­vol­li­suu­des­ta kor­va­ta Lo­kan oi­keu­den­käyn­ti­ku­lu­ja. Vehkoo oli käsitellessään Facebook-kirjoituksessaan olettamaansa Lokan aikomusta häiritä Vehkoon julkista esiintymistä nimitellyt…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/korkein-oikeus-kumosi-toimittaja-johanna-vehkoon-kunnianloukkaustuomion/
1.1.2022 Oikeusuutiset

Vuoden 2021 klikatuimmat oikeusuutiset

Tällä Suomen Asianajajaliiton verkkosivujen uutispalstalla julkaistiin vuonna 2021 yhteensä 499 oikeusuutista, Klikkauksien perusteella mielenkiintoiimmat olivat seuraavat uutiset: Hovioikeus päätti lasten vuoroviikkoasumisesta, vaikka kumpikaan vanhemmista ei ollut tällaista vaatinut. Aselupa voitiin rikokseen syyllistymisen perusteella peruuttaa, vaikka rikoksesta ei ollut tuomiota, kun rikosepäily on myönnetty oikeaksi Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suosituksista 5. painos Tuomarinimityksiä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/vuoden-2021-klikatuimmat-oikeusuutiset/
30.12.2021 Oikeusuutiset

Syytteet hylättiin viestintärauhan rikkomisesta ja kunnianloukkauksesta; kädestä kiinnipitäminen ei sekään ollut pahoinpitelyä

Hel­HO:2021:15 Viestintärauhan rikkominen – Kunnianloukkaus – Lievä pahoinpitely A ja B olivat asuneet samassa kerrostalossa ja nähneet toisiaan satunnaisesti naapureina rappukäytävässä ja pihalla. A olisi halunnut tutustua B:hen, josta hän oli kiinnostunut. A oli lähestynyt B:tä sosiaalisessa mediassa 3.6.2018 ja 22.7.2018 välisenä aikana. Hänen erilaisia yhteydenottojaan Facebookin kautta oli ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/syytteet-hylattiin-viestintarauhan-rikkomisesta-ja-kunnianloukkauksesta-kadesta-kiinnipitaminen-ei-sekaan-ollut-pahoinpitelya/
29.12.2021 Oikeusuutiset

Halventaviksi väitettyjen lausumien levittäminen internetissä: tietyn jäsenvaltion alueella aiheutuneen vahingon korvaamista voidaan vaatia kyseisen jäsenvaltion tuomioistuimissa

Tämän toimivallan edellytyksenä on ainoastaan se, että loukkaava sisältö on tai on ollut saatavilla. Gtflix Tv (jäljempänä valittaja) on Tšekkiin sijoittautunut yhtiö, joka valmistaa ja levittää aikuisille tarkoitettuja audiovisuaalisia sisältöjä. DR, jonka kotipaikka on Unkarissa, on toinen saman alan elinkeinonharjoittaja. Valittaja, jonka mukaan DR on levittänyt valittajaa halventavia lausumia useilla…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/halventaviksi-vaitettyjen-lausumien-levittaminen-internetissa-tietyn-jasenvaltion-alueella-aiheutuneen-vahingon-korvaamista-voidaan-vaatia-kyseisen-jasenvaltion-tuomioistuimissa/
9.6.2021 Oikeusuutiset

KKO: Raiskausväitteen esittäminen oli törkeä kunnianloukkaus

KKO:2021:45 Kunnianloukkaus – Törkeä kunnianloukkaus – Sananvapaus A:n ja B:n ollessa keskenään sukupuolisessa kanssakäymisessä A oli kieltänyt B:tä jatkamasta menettelyä. A:n mukaan B ei ollut noudattanut kieltoa. A oli tämän jälkeen noin vuoden aikana kertonut usealle henkilölle B:n raiskanneen hänet. Kysymys siitä, oliko A syyllistynyt törkeään kunnianloukkaukseen. (Ään.) 15. Kantajan…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/kko-raiskausvaitteen-esittaminen-oli-torkea-kunnianloukkaus/
18.2.2021 Oikeusuutiset

Esitys: sukupuoli rangaistuksen koventamisperusteeksi

Hallitus esittää, että rangaistusta voidaan koventaa, jos rikoksen vaikuttimena on uhrin sukupuoli. Esityksen mukaan rikoslakia muutetaan siten, että rangaistuksen mittaamisen koventamisperusteisiin lisätään rikoksen tekeminen uhrin sukupuoleen perustuvasta vaikuttimesta. Lisäksi oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskeviin säännöksiin lisättäisiin maininta sukupuolesta teon vaikuttimena silloin, kun kyseessä on törkeä kunnianloukkaus tai laiton uhkaus taikka julkinen kehottaminen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/esitys-sukupuoli-rangaistuksen-koventamisperusteeksi/