KKO äänesti mistä alkaa Facebook-sivulla tapahtuneen kunnianloukkausrikoksen syyteoikeuden vanhentuminen – lainvastaisen asiantilan ylläpito ei rangaistavaa

10.1.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2024:3 Syyteoikeus – Syyteoikeuden vanhentuminen – Rikosten yhtyminen – Jatkuva rikos – Kunnianloukkaus

A:lle vaadittiin rangaistusta kunnianloukkauksesta sillä perusteella, että hän oli Facebook-kirjoituksessaan sekä siihen liittyvässä keskustelussa esittänyt B:stä valheellisen tiedon tai vihjauksen taikka muutoin halventanut B:tä. Kirjoitus ja sen keskusteluosio olivat olleet luettavissa syytteen nostamiseen saakka.

Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, että syyteoikeuden vanhentumisaika oli laskettava kirjoitusten julkaisemispäivästä. (Ään. 3-2)

9. Kunnianloukkausta koskevan rangaistussäännöksen sanamuodosta tai lain esitöistä ei ilmene, onko kunniaa loukkaavan tai halventavan ilmaisun esittämisen katsottava syyteoikeuden vanhentumisen näkökulmasta jatkuvan niin kauan kuin ilmaisu on yleisön saatavilla jossakin muodossa. Toisin kuin esimerkiksi rikoslain 11 luvun 10 §:ssä rangaistavaksi säädetyssä kiihottamisessa kansanryhmää vastaan, kunnianloukkauksessa ei säädetä rangaistavaksi toisen kunniaa loukkaavan tai toista halventavan ilmaisun pitämistä yleisön saatavilla. Laista ei siten seuraa, että kunnianloukkausrikoksen olisi aina katsottava jatkuvan, jos ilmaisu on yleisön saatavilla sen jälkeen, kun ilmaisu on ensi kerran esitetty. – – –

12. A:ta on syytetty siitä, että hän oli omalla Facebook-sivustollaan julkaistussa kirjoituksessa ja siihen liittyvässä keskustelussa esittänyt valheellisia tai halventavia väitteitä B:stä. Rangaistusvastuun edellytysten täyttymisen näkökulmasta keskeistä on siten ollut syytteessä kuvattujen valheellisten tai halventavien väitteiden esittäminen, ja kunnianloukkauksen tunnusmerkistön täyttymisen kannalta merkitykselliset täytäntöönpanotoimet ovat päättyneet A:n julkaistua syytteessä tarkoitetut kirjoitukset. A:n ei ole väitetty julkaisseen kirjoituksiaan uudelleen taikka tehneen mitään muitakaan aktiivisia toimia, joilla hän olisi pyrkinyt saamaan niille uusia lukijoita tai pitämään niitä esillä niiden julkaisemisen jälkeen. Mikään ei myöskään osoita, että kirjoitusten sisältö olisi ollut palvelua käyttävien jatkuvasti havaittavissa, vaan sen sijaan on mahdollista, että palvelua käyttävän olisi täytynyt saadakseen kirjoitukset luettavakseen varta vasten etsiä niitä A:n Facebook-sivuston arkistosta.

13. Näissä olosuhteissa A:n ei voida katsoa pelkästään sillä perusteella, että hän ei ole poistanut kirjoituksia Facebook-sivustoltaan, jatkaneen B:n kunniaa loukkaavien väitteiden esittämistä siten, että tämä passiivinen suhtautuminen täyttäisi kunnianloukkauksen tunnusmerkistön. Käsillä ei siten ole rikoslain 8 luvun 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettu tilanne, jossa rikolliseen tekoon sisältyy lainvastaisen asiantilan ylläpitäminen.

 

KKO:2024:3

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments