Generic filters
Exact matches only
1.2.2024 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus linjasi kuluttaja-asiamiehen hakemuksesta puhelinmyynnin ydinkysymyksiä

Markkinaoikeus määräsi AAA-Palvelut Oy:lle yhteensä 150 000 euron uhkasakolla tehostetut kiellot kuluttajansuojalain vastaisesta aggressiivisesta puhelinmyynnistä ja etämyynnin ennakkotietovelvoitteen laiminlyönnistä. Kuluttaja-asiamies vei viime vuonna AAA-Palveluiden puhelinmarkkinoinnin markkinaoikeuteen pitkään jatkuneen lainvastaisen puhelinmyynnin vuoksi. Markkinaoikeus kielsi 26.1.2024 kuluttaja-asiamiehen vaatimalla tavalla AAA-Palvelut Oy:tä tarjoamasta myyntipuhelussa kuluttajalle sopimusta luontaistuotteista tiettyyn hintaan ilmoittamatta samalla selkeästi ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/markkinaoikeus-linjasi-kuluttaja-asiamiehen-hakemuksesta-puhelinmyynnin-ydinkysymyksia/
12.10.2023 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeus pyytää EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua alkoholin etämyyntiasiassa

Hel­sin­gin HAO: Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Valmisteverodirektiivi – Valmisteverotus – Alkoholi- ja alkoholijuomavero – Etämyynti – Myyjän osallistuminen kuljetuksen järjestämiseen Hallinto-oikeudessa vireillä olevassa asiassa oli B UG:n valituksen johdosta ratkaistavana, oliko Verohallinto voinut määrätä Saksaan sijoittautuneen B UG:n maksettavaksi alkoholi- ja alkoholijuomaveroa ja veronkorotusta katsoen, että yhtiö oli ollut Suomessa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/hallinto-oikeus-pyytaa-eu-tuomioistuimelta-ennakkoratkaisua-alkoholin-etamyyntiasiassa/
7.2.2023 Oikeusuutiset

Alkoholijuomien verkkokauppaa koskevassa asiassa syyte törkeästä alkoholirikoksesta hylättiin – tuomittiin törkeästä veropetoksesta

Helsingin hovioikeuden tuomiossa on arvioitu internetin välityksellä tapahtuneen EU-jäsenvaltioiden rajat ylittäneen alkoholijuomien myynnin rangaistavuutta ja sitä, oliko alkoholijuomien myyntiä harjoittaneessa yhtiössä määräysvaltaa käyttänyt henkilö syyllistynyt törkeään veropetokseen. Syyttäjän ja Verohallinnon valitusten johdosta hovioikeudessa oli ratkaistavana, oliko virolaisen yhtiön omistaja ja yhtiössä määräysvaltaa käyttänyt vastaaja syyllistynyt törkeään veropetokseen ja törkeään alkoholirikokseen.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/alkoholijuomien-verkkokauppaa-koskevassa-asiassa-syyte-torkeasta-alkoholirikoksesta-hylattiin-tuomittiin-torkeasta-veropetoksesta/
12.4.2022 Oikeusuutiset

Syyttämättäjättämispäätökset alkoholin etämyyntiasiassa

Syyttäjä on tehnyt päätökset jättää syyttämättä ns. alkoholin etämyyntiasiassa. Yhtiöiden vastuuhenkilöiden epäiltiin syyllistyneet törkeään alkoholirikokseen myymällä, välittämällä ja luovuttamalla alkoholijuomaa alkoholilain vastaisesti. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira teki 25.9.2020 tutkintapyynnön, jossa se pyysi esitutkintaviranomaisia tutkimaan, ovatko virolaisen ja ranskalaisen yhtiön vastuuhenkilöt ja yhtiöissä määräysvaltaa käyttäneet henkilöt syyllistyneet alkoholijuomia…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/syyttamattajattamispaatokset-alkoholin-etamyyntiasiassa/
28.9.2021

Mitä taitoja juristi tarvitsee menestyäkseen asianajajana?

Sain mahdollisuuden osallistua oikeustieteellisen alan korkeakoulutuksen arviointiin, joka on ollut käynnissä 2020–2021 Karvin (Kansallisen koulutuksen arviointikeskus) toteuttamana. Tämä vei luonnollisesti pohtimaan, mitä odotuksia asianajomaailmassa kohdistuu valmistuviin nuoriin juristeihin. Monia asioita tulee mieleen, mutta miten paljon meidän odotuksillemme voidaan koulutuksen suunnittelussa antaa yksittäistä painoarvoa? Oikeustieteen tutkinto on yleistutkinto, josta valmistutaan moninaisiin…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/mita-taitoja-juristi-tarvitsee-menestyakseen-asianajajana/
15.1.2019 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus kuluttajansuojaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Direktiivi 1999/44/EY – Kulutustavaroiden myynti – Kuluttajan oikeudet – Toimitetun tavaran sopimuksenvastaisuus – Tavaran saattaminen sopimuksen mukaiseksi jälkikäteen – Myyjän velvollisuudet – Sen paikan määrittäminen, jonne tavara on toimitettava saataville sen korjaamiseksi tai vaihtamiseksi (myöhemmän suorituksen paikka) – Ilmaisun ”aiheuttamatta kuluttajalle huomattavaa haittaa” merkitys – Korjata…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-kuluttajansuojaa-koskevassa-asiassa/
9.5.2016 Oikeusuutiset

EU:n tupakkatuotedirektiivi on pätevä

Unionin tuomioistuimen tuomiot asioissa C-358/14, C-477/14, C-547/14 Puola v. parlamentti ja neuvosto Sekä pakkausten laaja yhtenäistäminen että mentolisavukkeiden tuleva kieltäminen unionissa ja sähkösavukkeisiin sovellettava erityissäännöstö ovat laillisia. Uudella vuoden 2014 tupakkatuotedirektiivillä pyritään yhtäältä helpottamaan tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa pitäen lähtökohtana ihmisten terveyden suojelun korkeaa tasoa ja toisaalta…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/eun-tupakkatuotedirektiivi-on-pateva/
30.10.2015 Oikeusuutiset

Kuluttajariitalautakunta: Käytetyn ajoneuvon kauppa. Etämyynti. Internethuutokauppa. Peruutusoikeus. Yksinkertainen menettely

PK osti huutokauppa.com -internetsivun kautta N Oy:n Renault Trafic -pakettiauton. PK peruutti kaupan 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Asiassa on riitaa siitä, oliko PK:lla oikeus peruuttaa kauppa kuluitta Vaatimukset PK vaatii, että N Oy luopuu perimästä 600 euron vahingonkorvauslaskua. PK ei tarjousta tehdessään huomannut, että kauppahintaan tullaan lisäämään arvonlisävero. Tämän…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/kuluttajariitalautakunta-kaytetyn-ajoneuvon-kauppa-etamyynti-internethuutokauppa-peruutusoikeus-yksinkertainen-menettely/
11.9.2013 Oikeusuutiset

Eduskunnalle syksyllä annattavat esitykset julkistettu

Syysistuntokaudella 2013 eduskunnalle annettavat hallituksen esitykset on julkistettu valtioneuvoston verkkosivuilla. Eduskunta käsittelee mm. seuraavia esityksiä muutetaan koti- ja etämyyntiä koskevaa sääntelyä kuluttajien oikeuksista annetun direktiivin täytäntöön panemiseksi. uusi yhdenvertaisuuslaki pannaan täytäntöön ns. III-pilarin tietosuojapuitepäätös vankeuslainsäädäntöä täsmentävät säännökset oikeudenkäymiskaaren 17 luvun ja siihen liittyvän todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskeva uudistus Syysistuntokaudella 2013…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/eduskunnalle-syksylla-annattavat-esitykset-julkistettu/
3.6.2013 Oikeusuutiset

OM: Kuluttajansuojaan koti- ja etämyynnissä tulossa uudistuksia

Ehdotetuilla uudistuksilla pantaisiin täytäntöön kuluttajan oikeuksia koskeva EU-direktiivi. Sääntelyn yhtenäistämisen EU-alueella arvioidaan helpottavan varsinkin rajat ylittävää verkkokauppaa Kuluttajan oikeus peruuttaa koti- ja etämyyntisopimus laajenisi nykyisestä. Uutta olisi mm. se, että kuluttajalla olisi peruuttamisoikeus silloinkin, kun palvelusuoritus on aloitettu hänen suostumuksellaan, mutta palvelua ei ole vielä saatettu loppuun. Tällöin kuluttajan tulisi…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/om-kuluttajansuojaan-koti-ja-etamyynnissa-tulossa-uudistuksia/