OM: Kuluttajansuojaan koti- ja etämyynnissä tulossa uudistuksia

3.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ehdotetuilla uudistuksilla pantaisiin täytäntöön kuluttajan oikeuksia koskeva EU-direktiivi. Sääntelyn yhtenäistämisen EU-alueella arvioidaan helpottavan varsinkin rajat ylittävää verkkokauppaa

Kuluttajan oikeus peruuttaa koti- ja etämyyntisopimus laajenisi
nykyisestä. Uutta olisi mm. se, että kuluttajalla olisi
peruuttamisoikeus silloinkin, kun palvelusuoritus on aloitettu hänen
suostumuksellaan, mutta palvelua ei ole vielä saatettu loppuun. Tällöin
kuluttajan tulisi kuitenkin korvata jo saatu suoritus. Kuluttajan olisi
aina erikseen ilmoitettava peruuttamisesta, kun nykyisin jo pelkkä
tavaran palauttaminen katsotaan peruuttamisilmoitukseksi.

Peruuttamistapauksessa kuluttajan olisi jatkossa vastattava
tavaroiden palauttamiskuluista, paitsi jos myyjä on sitoutunut
vastaamaan niistä tai jättänyt ilmoittamatta kuluttajalle, että tämän on
vastattava niistä. Työryhmä arvioi, että ehdotettu muutos saattaa
nostaa kynnystä tehdä ostoksia verkkokaupassa, ja oletettavaa työryhmän
mukaan onkin, että osa elinkeinonharjoittajista sitoutuu jatkossakin
vastaamaan palautuskuluista, jos kauppa peruuntuu.

Kotimyynnin määritelmä laajenisi nykyisestä. Kotimyynniksi
katsottaisiin esimerkiksi palvelun tarjoaminen kuluttajan kotona
silloinkin, kun elinkeinonharjoittaja menee sinne tarjotakseen
kuluttajalle hänen pyytämäänsä palvelua. Kotimyyntiä olisi siis
esimerkiksi remonttia koskevan sopimuksen tekeminen kuluttajan kotona.

Ehdotuksen mukaan elinkeinonharjoittaja ei saisi käyttää aiemmin
tehtyä sopimusta koskevassa puhelinasioinnissa palvelua, jonka
käyttämisestä peritään kuluttajalta hänen liittymäsopimuksensa mukaista
hintaa suurempia kuluja. Säännöstä sovellettaisiin kaikkiin tavaroita ja
palveluja koskeviin sopimuksiin, lukuun ottamatta rahoituspalveluja eli
esimerkiksi luotto- ja vakuutussopimuksia.

Verkko-ostamiseen liittyvien kulujen läpinäkyvyyttä parannetaan muun
muassa edellyttämällä, että maksuvelvollisuudesta mainitaan
nimenomaisesti tilauspainikkeessa.

Eriävät mielipiteensä työryhmän mietintöön jättivät Kilpailu- ja
kuluttajaviraston, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n, Kuluttajaliiton,
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ja Suomen Kaupan Liiton edustajat
eräiden ehdotusten osalta.

Työryhmän mietintö lähetetään laajalle lausuntokierrokselle, joka
päättyy 16.8.2013. Ehdotettujen uudistusten on määrä tulla voimaan EU:n
alueella kesäkuussa 2014.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments