Kuluttajariitalautakunta: Käytetyn ajoneuvon kauppa. Etämyynti. Internethuutokauppa. Peruutusoikeus. Yksinkertainen menettely

30.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

PK osti huutokauppa.com -internetsivun kautta N Oy:n Renault Trafic -pakettiauton. PK peruutti kaupan 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Asiassa on riitaa siitä, oliko PK:lla oikeus peruuttaa kauppa kuluitta

Vaatimukset PK vaatii, että N Oy luopuu perimästä 600 euron vahingonkorvauslaskua.

PK ei tarjousta tehdessään huomannut, että kauppahintaan tullaan
lisäämään arvonlisävero. Tämän vuoksi hän peruutti kaupan 14 päivän
kuluessa kaupan tekemisestä.

Vastaus N Oy kiistää PK:n vaatimukset.

Huutokaupassa on ilmoitettu selvästi, että huutohintaan lisätään
arvonlisävero 24 prosenttia. PK on tehnyt korkeimman tarjouksen 4.000
euroa, joka on hyväksytty. Arvonlisävero on 960 euroa, joten
kauppahinnaksi tulee 4.960 euroa.

PK on rekisteröitynyt
huutokaupat.com -internetsivulle ja saanut huutokauppaan
osallistumiselle asianmukaiset oikeudet. PK on lukenut sekä ollut
tietoinen huutokaupan säännöistä, joista ilmenee, että
vahingonkorvausmaksu sitovan kaupan purkamisesta on 15 prosenttia kaupan
hinnasta, kuitenkin vähintään 300 euroa. Vahingonkorvausmaksu lasketaan
arvonlisäverolain mukaan erästä, josta ei suoriteta arvonlisäveroa.
Näin ollen PK:n tulee suorittaa vahingonkorvausmaksuna 15 prosenttia
4.000 euron summasta eli 600 euroa viivästyskorkoineen.

Ratkaisun perustelut
Kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaan kuluttajalla on oikeus
peruuttaa koti- tai etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä
peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla
elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua
palvelusopimuksen tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä
koskevan sopimuksen tekemisestä.

Kyseistä lainkohtaa koskevien
esitöiden (HE 157/2013) mukaan peruuttamisoikeuden käyttämiselle ei
tarvitsisi esittää perusteluja. Peruuttamisesta ei saisi myöskään
aiheutua kuluttajalle muita kustannuksia kuin mahdolliset tavaran
palauttamisesta johtuvat välittömät kulut sekä muusta kuin
elinkeinonharjoittajan tarjoamasta edullisimmasta vakiotoimitustavasta
aiheutuvat ylimääräiset kustannukset.

Kuluttajansuojalain 6 luvun
16 §:n kohdan 10 mukaan jollei toisin sovita, kuluttajalla ei ole 14
§:ssä säädettyä peruuttamisoikeutta, jos sopimus on tehty huutokaupassa,
johon kuluttaja voi osallistua muutenkin kuin etäviestimellä.

Kyseistä lainkohtaa koskevien esitöiden (HE 157/2013) mukaan kyseinen
rajoitus koskee vain sellaisia perinteisiä huutokauppatilaisuuksia,
joihin voidaan osallistua myös henkilökohtaisesti paikan päällä.
Selvyyden vuoksi voidaan todeta, että kohdassa tarkoitettuja
huutokauppoja eivät ole sellaiset huutokaupoiksi nimitetyt kauppapaikat
internetissä, joihin osallistutaan yksinomaan sähköisesti.

Kuluttajansuojalain
6 luvun 5 §:n mukaan sopimusehto, joka poikkeaa tämän luvun
säännöksistä kuluttajan vahingoksi, on mitätön, jollei jäljempänä toisin
säädetä.

Esitetyn selvityksen perusteella PK on ostanut
huutokauppa.com internetsivulta N Oy:n Renault Trafic -pakettiauton.
Lautakunnan käsityksen mukaan kyseessä on ainoastaan internetissä
toimiva kauppapaikka, johon osallistutaan yksinomaan sähköisesti. N Oy
ei ole väittänyt, että se olisi järjestänyt myös perinteisen
huutokauppatilaisuuden, johon PK olisi voinut osallistua
henkilökohtaisesti paikan päällä. Edellä mainitun perusteella PK:lla on
ollut kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukainen peruutusoikeus.

Asiassa on riidatonta, että PK on peruuttanut kaupan 14 päivän kuluessa
sopimuksen tekemisestä. Asiakirja-aineiston perusteella autoa ei ollut
toimitettu PK:lle, joten tapauksessa ei ole aiheutunut palautus- tai
toimituskuluja. PK:lla on siten ollut oikeus peruuttaa kauppa kuluitta,
eikä myyjä ole sopimuksin voinut rajoittaa PKin lain mukaista
peruuttamisoikeutta. Edellä mainitun perusteella N Oy:n vaatima 600
euron lasku on aiheeton.

Suositus Lautakunta suosittaa, että N Oy luopuu perimästä PK:lta riidanalaista 600 euron laskua.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments