Generic filters
Exact matches only
20.3.2023 Lausunnot

Lausunto vuoroasuvan lapsen elatusavun suuruuden arvioimista koskevasta ehdotuksesta

Oikeusministeriölle Dnro L2023-09 Lausuntopyyntönne: VN/14930/2022, 9.2.2023 VUOROASUVAN LAPSEN ELATUSAVUN SUURUUDEN ARVIOIMINEN; TYÖRYHMÄN EHDOTUS Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Työryhmän tehtävänä on ollut valmistella ehdotus vuoroasuvan lapsen elatusavun määrittämisessä huomioon otettavista näkökohdista. Tarkoituksena on täydentää vuonna 2007 julkaistua ohjetta lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi (OM 2007:2). Asianajajaliitto katsoo, että…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/lausunto-vuoroasuvan-lapsen-elatusavun-suuruuden-arvioimista-koskevasta-ehdotuksesta/
25.1.2023 Oikeusuutiset

Elatustuki voitiin myöntää siitä lukien kun elatusapua oli tosiasiallisesti vaadittu eikä siitä kun lasta koskeva asia oli tullut käräjäoikeudessa vireille

VakO: Elatustuki – Elatusapu Lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia oli tullut vireille käräjäoikeudessa 11.10.2019, josta alkaen Kela oli katsonut elatusavun vahvistetuksi. Kansaneläkelaitos oli myöntänyt lapsen äidille elatustuen 1.12.2019 alkaen. Lapsen isä vaati vakuutusoikeudessa elatustuesta annetun päätöksen kumoamista ainakin käräjäoikeuden ratkaisun antamista eli 11.3.2021 edeltäneeltä ajalta. Elatusapua koskeva vaatimus oli…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/elatustuki-voitiin-myontaa-siita-lukien-kun-elatusapua-oli-tosiasiallisesti-vaadittu-eika-siita-kun-lasta-koskeva-asia-oli-tullut-karajaoikeudessa-vireille/
29.11.2022 Oikeusuutiset

AOKa: Lapsen elatusavun suuruuden arvioimista koskeva ohje tulisi päivittää

Apulaisoikeuskansleri pyysi oikeusministeriötä ja sosiaali- ja terveysministeriötä arvioimaan, tulisiko lapsen elatusavun suuruuden arvioimista koskeva ohje uudistaa vastaamaan lainsäädäntömuutoksia, lastenvalvonnan siirtymistä hyvinvointialueille sekä muun muassa yleistyneeseen vuoroviikkoasumiseen liittyviä tilanteita. Kantelija oli arvostellut lastenvalvojan esittämää periaatetta, jonka mukaan elatusapu pyritään vahvistamaan vähintään Kelan elatustuen suuruiseksi. Ohjeessa lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi olisi apulaisoikeuskanslerin…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/aoka-lapsen-elatusavun-suuruuden-arvioimista-koskeva-ohje-tulisi-paivittaa/
6.4.2018 Oikeusuutiset

Sosiaaliviraston harhaanjohtava kirje oli painava syy takautuvalle elatustuelle

Vakuutusoikeus: Elatustuki – Hakemuksen myöhästyminen – Painava syy A:n oli adoptoinut rekisteröidyn parisuhdekumppaninsa lapsen (perheensisäinen adoptio), ja Kansaneläkelaitos oli A:n hakemuksesta lakkauttanut elatustuen 1.12.2009 lukien. Sittemmin A oli hakenut lapsesta elatustukea 6.4.2015 jätetyllä hakemuksella 1.12.2009 lukien ja kertonut, että elatustuki oli virheellisesti lakkautettu, koska A oli saanut kaupungin sosiaalivirastolta tietoa,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/sosiaaliviraston-harhaanjohtava-kirje-oli-painava-syy-takautuvalle-elatustuelle/
21.12.2015 Oikeusuutiset

STM: Kuntainfo: Elatusavut ja elatustuet laskevat hieman

Elatusapuja ja elatustukia tarkistetaan elinkustannusindeksillä vuoden 2016 alusta. Indeksi on laskenut 0,26 % Vaikutus on pieni. Esimerkiksi täysimääräinen elatustuki laskee 40 senttiä kuukaudessa. Tarkistus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatusapusopimuksia. Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/stm-kuntainfo-elatusavut-ja-elatustuet-laskevat-hieman/
27.11.2015 Oikeusuutiset

Kansaneläkelaitos: Elatustuki ja elatusapu tarkistetaan indeksillä

Elatustuen ja elatusavun määrät pienenevät 0,26 prosentilla ensi vuoden alussa. Muutos perustuu elinkustannusindeksin laskuun Elatustuki ja elatusapu ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka laskee 1.1.2016 alkaen 0,26 prosenttia. Täysimääräinen elatustuki on ensi vuoden alusta 154,77 euroa lapsesta kuukaudessa. Nyt täysi tuki on 155,17 euroa kuukaudessa, joten laskua tulee 0,40 euroa kuukaudessa. Kela…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/kansanelakelaitos-elatustuki-ja-elatusapu-tarkistetaan-indeksilla/
11.12.2013 Oikeusuutiset

STM kuntainfo: Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2014

Täysimääräisen elatustuen määrä on 1.1.2014 lukien 153,63 euroa kuukaudessa lasta kohden. Lisäksi elatusapuohjeen rahamääriä on tarkistettu 1.1.2014 lähtien Elatusapuohjeessa olevat rahamäärät ovat 1.1.2014 lukien seuraavat: Kohta 2.2.2. Yleisten kustannusten määränä pidetään: lapsen ollessa 0-6-vuotias 294 euroa kuukaudessa; lapsen ollessa 7-12-vuotias 342 euroa kuukaudessa; lapsen ollessa 13-17-vuotias 460 euroa kuukaudessa.  …

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/stm-kuntainfo-elatusapujen-ja-elatustukien-maarat-nousevat-1-1-2014/