Kansaneläkelaitos: Elatustuki ja elatusapu tarkistetaan indeksillä

27.11.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Elatustuen ja elatusavun määrät pienenevät 0,26 prosentilla ensi vuoden alussa. Muutos perustuu elinkustannusindeksin laskuun

Elatustuki ja elatusapu ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka
laskee 1.1.2016 alkaen 0,26 prosenttia. Täysimääräinen elatustuki on
ensi vuoden alusta 154,77 euroa lapsesta kuukaudessa. Nyt täysi tuki on
155,17 euroa kuukaudessa, joten laskua tulee 0,40 euroa kuukaudessa.

Kela muuttaa maksussa olevia elatustukia automaattisesti. Asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään indeksitarkistuksen vuoksi.

Indeksi laskee myös elatusapua, jota elatusvelvollinen maksaa
lapsestaan. Elatusvelvollisen tulee maksaa 0,26 prosentilla vähennettyä
elatusapua tammikuusta alkaen. Jos Kela maksaa lapsesta elatustukea,
Kela ilmoittaa kirjeellä uuden elatusavun määrän elatusvelvolliselle.

Myös elatusapuvelan maksuvapautuksen tulorajat muuttuvat
indeksitarkistuksen vuoksi. Maksuvapautuksen voi saada, jos
elatusvelvollisen tulot ovat enintään 1 092 euroa kuukaudessa. Tulorajaa
korotetaan 273 eurolla jokaista elatusvelvollisen alaikäistä lasta
kohti lukuun ottamatta lapsia, joille on myönnetty elatustuki.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments