Generic filters
Exact matches only
22.3.2024 Oikeusuutiset

VaaHO: Ryöstön yrityksestä ehdotonta vankeutta – aiempaa ehdollista ei määrätty täytäntöönpantavaksi

Vaa­HO:2024:4 Törkeän ryöstön yritys – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Rangaistuslajin valinta – Aikaisemmin tuomitun vankeusrangaistuksen huomioon ottaminen – Ehdollisen vankeuden määrääminen täytäntöönpantavaksi Vastaajien A ja B syyksi oli luettu törkeän ryöstön yritys. Vastaajat olivat yhdessä vaatineet asianomistajalta tämän älypuhelinta, käyneet tähän käsiksi ja repineet tämän rappukäytävään. B oli…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/vaaho-ryoston-yrityksesta-ehdotonta-vankeutta-aiempaa-ehdollista-ei-maaratty-taytantoonpantavaksi/
6.6.2023 Oikeusuutiset

Ei-lainvoimaista ehdollista vankeusrangaistusta ei voida määrätä pantavaksi täytäntöön – virheen seurauksena myös tuomitun vangitsemispäätös oli virheellinen

KKO:2023:40 Pakkokeino – Vangitseminen – Rangaistuksen määrääminen – Ehdollinen vankeus – Ehdollisen vankeuden määrääminen täytäntöönpantavaksi Käräjäoikeus oli tuominnut A:n yhteiseen 2 vuoden 6 kuukauden vankeusrangaistukseen A:n syyksi lukemistaan rikoksista ja täytäntöönpantavaksi määräämästään 1 vuoden 2 kuukauden ehdollisesta vankeusrangaistuksesta, joka ei ollut lainvoimainen. Ilman ehdollisen vankeuden täytäntöönpanoa yhteinen vankeusrangaistus olisi käräjäoikeuden…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/ei-lainvoimaista-ehdollista-vankeusrangaistusta-ei-voida-maarata-pantavaksi-taytantoon-virheen-seurauksena-myos-tuomitun-vangitsemispaatos-oli-virheellinen/
3.2.2023 Oikeusuutiset

Huomautus käräjätuomarille, joka oli määrännyt rangaistuksen lainvastaisesti

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarille, joka oli määrännyt rangaistuksen lainvastaisesti. Asia tuli oikeuskanslerin tietoon hovioikeuden ilmoittamana. Käräjätuomari oli lukenut vastaajan syyksi neljä rikosta, joista hän olisi tuominnut 1 vuoden 6 kuukauden vankeusrangaistuksen. Lisäksi hän oli määrännyt täytäntöönpantavaksi 1 vuoden 8 kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen. Nämä rangaistukset käräjätuomari oli laskenut yhteen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/huomautus-karajatuomarille-joka-oli-maarannyt-rangaistuksen-lainvastaisesti/
21.12.2018 Oikeusuutiset

Saksassa tuomittua ehdollista rangaistusta ei määrätty täytäntöönpantavaksi

VaaHO:2018:8 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Yhteinen rangaistus – Vieraassa valtiossa tuomitun ehdollisen rangaistuksen määrääminen täytäntöönpantavaksi Kysymys siitä, voitiinko Saksassa tuomittu rangaistus määrätä pantavaksi täytäntöön sekä määrätä siitä ja uudesta rikoksesta yhteinen vankeusrangaistus. VaaHO:2018:8

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/saksassa-tuomittua-ehdollista-rangaistusta-ei-maaratty-taytantoonpantavaksi/
23.5.2017 Oikeusuutiset

18-vuotiaana satunnaista vastaantulijaa puukolla kaulaan viiltänyt määrättiin suorittamaan rangaistuksensa kokonaan

KKO:2017:28 Tappo – Tapon yritys Rangaistuksen määrääminen – Ehdollisen vankeuden määrääminen täytäntöönpantavaksi – Koko rangaistuksen suorittaminen vankilassa Tekohetkellä 18-vuotias S oli tuomittu tapon yrityksestä ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Tästä ja aiemmista rikoksista ilmenevien seikkojen sekä mielentilatutkimuksen yhteydessä laaditun vaarallisuusarvion perusteella S:ää oli pidettävä rikoslain 2 c luvun 11 §:ssä tarkoitetulla tavalla erittäin…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/18-vuotiaana-satunnaista-vastaantulijaa-puukolla-kaulaan-viiltanyt-maarattiin-suorittamaan-rangaistuksensa-kokonaan/
6.9.2016 Oikeusuutiset

KKO:n ennakkopäätös ehdollisen rangaistuksen panemisesta täytäntöön

KKO 2016:56 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta – Ehdollinen vankeus – Ehdollisen vankeuden määrääminen täytäntöönpantavaksi – Yhteisen rangaistuksen mittaaminen A oli tuomittu törkeästä pahoinpitelystä 1 vuoden 1 kuukauden pituiseen ehdolliseen vankeuteen. A oli noin kahdeksan kuukauden kuluttua törkeään pahoinpitelyyn syyllistymisestä ja noin kuukausi ehdollisen vankeuden koeajan alkamisesta syyllistynyt neljään pahoinpitelyyn,…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/kkon-ennakkopaatos-ehdollisen-rangaistuksen-panemisesta-taytantoon/
31.3.2015 Oikeusuutiset

Koeaikana tehdystä rikoksesta olisi tullut haastaa vastaamaan määräajassa, jotta ehdollinen rangaistus olisi voitu panna täytäntöön

KKO:2015:25 Rangaistuksen määrääminen – Ehdollisen vankeuden määrääminen täytäntöönpantavaksi A tuomittiin 31.12.2011 päättyneenä ehdollisen vankeuden koeaikana tehdyistä rikoksista ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Syyttäjän haastehakemus oli 17.1.2012 eli ennen rikoslain 2 b luvun 5 §:n 1 momentissa säädetyn määräajan päättymistä toimitettu käräjäoikeuden kansliaan. Kun haastehakemus oli kuitenkin annettu tiedoksi A:lle vasta 26.3.2013, syytettä ei…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/koeaikana-tehdysta-rikoksesta-olisi-tullut-haastaa-vastaamaan-maaraajassa-jotta-ehdollinen-rangaistus-olisi-voitu-panna-taytantoon/