Koeaikana tehdystä rikoksesta olisi tullut haastaa vastaamaan määräajassa, jotta ehdollinen rangaistus olisi voitu panna täytäntöön

31.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:25

Rangaistuksen määrääminen – Ehdollisen vankeuden määrääminen täytäntöönpantavaksi

A tuomittiin 31.12.2011 päättyneenä ehdollisen vankeuden koeaikana
tehdyistä rikoksista ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Syyttäjän
haastehakemus oli 17.1.2012 eli ennen rikoslain 2 b luvun 5 §:n 1
momentissa säädetyn määräajan päättymistä toimitettu käräjäoikeuden
kansliaan. Kun haastehakemus oli kuitenkin annettu tiedoksi A:lle vasta
26.3.2013, syytettä ei ollut nostettu sanotussa lainkohdassa säädetyin
tavoin vuoden kuluessa koeajan päättymisestä. Ehdollista
vankeusrangaistusta ei voitu määrätä pantavaksi täytäntöön.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments