Saksassa tuomittua ehdollista rangaistusta ei määrätty täytäntöönpantavaksi

21.12.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VaaHO:2018:8

Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Yhteinen rangaistus – Vieraassa valtiossa tuomitun ehdollisen rangaistuksen määrääminen täytäntöönpantavaksi

Kysymys siitä, voitiinko Saksassa
tuomittu rangaistus määrätä pantavaksi täytäntöön sekä määrätä siitä ja
uudesta rikoksesta yhteinen vankeusrangaistus.