Generic filters
Exact matches only
24.6.2024 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeus: A ei ollut velvollinen henkilökohtaisesti osallistumaan ruoan kuljetustyöhön – kyseessä ei ollut työsuhde

VakO: Työsopimuslaki – Työsuhde – Työtapaturma- ja ammattitautilain soveltaminen – Henkilökohtainen sitoutuminen työn tekemiseen – Työn johdon ja valvonnan alaisuus – Ruokalähetti  A työskenteli ruokalähettinä X Oy:n (niin sanotun alustayhtiön) kuljettajasovelluksen välityksellä. A:n ja X Oy:n välinen vakiosopimus oli käytössä ajalla 15.2.–28.5.2021. Sopimuksen mukaan A:lla oli oikeus vaihtaa toimeksiannon suorittajaa…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/vakuutusoikeus-a-ei-ollut-velvollinen-henkilokohtaisesti-osallistumaan-ruoan-kuljetustyohon-kyseessa-ei-ollut-tyosuhde/
11.4.2024 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeus: Masennus oli syy-yhteydessä edellisvuotiseen työtapaturmaan

VakO: Työtapaturma – Syy-yhteys – Psyykkinen sairaus – Traumaperäinen stressireaktio A:lle oli korvattu työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisia korvauksia 5.10.2019 sattuneesta tapaturmasta 20.4.2020 saakka muun muassa traumaperäisen stressihäiriön perusteella. Oikeus jatkokorvaukseen oli hylätty. A ei ollut sairastanut masennusta tai muitakaan mielenterveyden häiriöitä ennen tapaturmaa. A:n työ- tai yksityiselämässä ei myöskään ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/vakuutusoikeus-masennus-oli-syy-yhteydessa-edellisvuotiseen-tyotapaturmaan/
30.1.2024 Oikeusuutiset

Tapaturma poikettaessa työmatkalla hammashoitolaan ei ollut työtapaturma

VakO: Työtapaturma – Työmatka – Vähäinen poikkeaminen matkareitiltä – Korvaussuojan piiri A oli lähtenyt töistä kotiin ja poikennut matkalla hammashoitolaan lapsensa oikomishoitoon. Tapaturma oli sattunut A:n tavanomaisella työmatkareitillä ennen poikkeamista hammashoitolaan. Vakuutusoikeus katsoi, että tavanomaiselta työmatkareitiltä tehtyä poikkeamaa, jonka on katsottava noin kaksinkertaistaneen A:n työmatkaan tavanomaisesti kuluvan ajan, on pidettävä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/tapaturma-poikettaessa-tyomatkalla-hammashoitolaan-ei-ollut-tyotapaturma/
18.8.2023 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeuden päätös tapaturmaeläkkeen suuruuden määräytymisestä

Vakuutusoikeus: Tapaturmavakuutus – Ammattitauti – Tapaturmaeläke – Työkyvyn alentumisen määräytyminen – Työansioiden alentuminen  A oli korvatun ammattitaudin aiheuttamien toimintakyvyn rajoitteiden vuoksi uudelleen koulutettu AMK-insinööriksi erityisalanaan LVI-suunnittelu. A työskenteli edellä mainittua koulutustaan vastaavassa työssä eikä hänen ansionsa kyseisestä työstä olleet olennaisesti alhaisemmat kuin mitä vastaavista töistä A:n koulutusta ja kokemusta vastaaville…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/vakuutusoikeuden-paatos-tapaturmaelakkeen-suuruuden-maaraytymisesta/
28.11.2022 Oikeusuutiset

KKO: Astma oli todennäköisesti työperäinen – syy-yhteyden arviointi on oikeudellista harkintaa, jossa otetaan lääketieteellisen selvityksen ohella huomioon muutkin seikat

KKO:2022:65 Ammattitauti – Tapaturmakorvaus – Syy-yhteys A oli työskennellyt tiloissa, joissa oli todettu kosteusvaurioita. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että A:lla todettu astma oli todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut altistumisesta kosteusvauriomikrobeille työpaikalla. A oli siten astman johdosta oikeutettu korvaukseen ammattitaudin perusteella. 24. Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2019:43 (kohta 17) todennut,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/kko-astma-oli-todennakoisesti-tyoperainen-syy-yhteyden-arviointi-on-oikeudellista-harkintaa-jossa-otetaan-laaketieteellisen-selvityksen-ohella-huomioon-muutkin-seikat/
20.2.2020 Oikeusuutiset

KKO vahvisti syy-yhteyden muusikon ammatin ja sairastumisen välille

KKO:2020:17  Ammattitauti – Tapaturmakorvaus – Syy-yhteys A oli toiminut kaupunginorkesterissa klarinetin soittajana vuodesta 1981 lähtien. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevin perustein, että A:lla todettu leukanivelten nivelrikko oli todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut klarinetin soittamisesta. A:lla oli siten oikeus saada leukanivelten nivelrikko korvattavaksi ammattitautina.   KKO:2020:17  

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/kko-vahvisti-syy-yhteyden-muusikon-ammatin-ja-sairastumisen-valille/
15.5.2019 Oikeusuutiset

Oikeudellisessa syy-yhteysarvioinnissa otetaan huomioon muukin kuin lääketieteellinen selvitys

KKO:2019:43 Ammattitauti Tapaturmakorvaus – Syy-yhteys   A oli työskennellyt tiloissa, joissa oli todettu kosteusvaurioita. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla A:lla todetun astman ei katsottu todennäköisesti pääasiallisesti aiheutuneen altistumisesta kosteusvauriomikrobeille työpaikalla. A ei siten ollut astman johdosta oikeutettu korvaukseen ammattitaudin perusteella.     KKO:2019:43

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/oikeudellisessa-syy-yhteysarvioinnissa-otetaan-huomioon-muukin-kuin-laaketiede/
15.9.2017 Oikeusuutiset

Hävittäjälentäjän niskavaivat korvattava ammattitautina

Vakuutusoikeus: Tapaturmavakuutus – Ammattitauti – Syy-yhteys – Fysikaalinen tekijä – Ilmenemisaika Sotilaslentäjä A oli työssään vuosina 2007 – 2012 lentänyt Hawk-suihkuharjoitushävittäjällä ja Hornet-hävittäjällä yhteensä noin 560 tuntia. A:lle oli ilmaantunut niskavaivoja vuonna 2008 ja kaularangan magneettitutkimuksessa oli todettu kaularangan välilevyrappeumamuutoksia. A oli hakenut Valtiokonttorilta ammattitautikorvausta kaularangan oireilusta. Valtiokonttori oli 11.9.2014…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/havittajalentajan-niskavaivat-korvattava-ammattitautina/
23.12.2015 Oikeusuutiset

Ärsytysyskä oli ammattitauti. Sairaanhoitopiirillä ei oikeutta saada palkkiota KKO:lle antamastaan lausunnosta.

KKO:2015:101 Ammattitauti Tapaturmakorvaus – Syy-yhteys Asiantuntija Palkkio Kysymys ärsytysyskän syy-yhteydestä työperäiseen endotoksiinialtistukseen. Kysymys myös Korkeimman oikeuden pyynnöstä asiantuntijalausunnon asiassa antaneen sairaanhoitopiirin oikeudesta saada korvaus lausunnon antamisesta. KKO:2015:101

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/arsytysyska-oli-ammattitauti-sairaanhoitopiirilla-ei-oikeutta-saada-palkkiota-kkolle-antamastaan-lausunnosta/
10.9.2014 Oikeusuutiset

Jälleen ennakkopäätös ammattitaudista

KKO:2014:64 Tapaturmakorvaus Ammattitauti Betonin piikkaustyötä tehneen A:n molempien ranteiden rannekanavaoireyhtymän katsottiin aiheutuneen ammattitautilain 1 §:n 1 momentissa ja 4 a §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla todennäköisesti pääasiallisesti fysikaalisista tekijöistä hänen työssään. Ks. KKO:2008:76 KKO:2010:33 KKO:2010:70 KKO:2014:64

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/jalleen-ennakkopaatos-ammattitaudista/