Hävittäjälentäjän niskavaivat korvattava ammattitautina

15.9.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vakuutusoikeus:

Tapaturmavakuutus – Ammattitauti – Syy-yhteys – Fysikaalinen tekijä – Ilmenemisaika

Sotilaslentäjä A oli työssään
vuosina 2007 – 2012 lentänyt Hawk-suihkuharjoitushävittäjällä ja
Hornet-hävittäjällä yhteensä noin 560 tuntia. A:lle oli ilmaantunut
niskavaivoja vuonna 2008 ja kaularangan magneettitutkimuksessa oli
todettu kaularangan välilevyrappeumamuutoksia.

A oli hakenut
Valtiokonttorilta ammattitautikorvausta kaularangan oireilusta.
Valtiokonttori oli 11.9.2014 antamallaan päätöksellä hylännyt
hakemuksen. Päätöksen perustelujen mukaan A:lle ei voitu myöntää
tapaturmavakuutuslain mukaisia korvauksia, koska tehdyissä tutkimuksissa
hänellä ei toistaiseksi ollut todettu ammattitautina korvattavaa
sairautta. A oli työssään altistunut ammattitautiasetuksen 3 §:ssä
mainituille fysikaalisille tekijöille. A:lla todettuja kaularangan
rappeumamuutoksia ei voitu pitää todennäköisesti pääasiallisesti
työperäisen altistuksen aiheuttamina, vaan ne johtuivat todennäköisesti
rakenteellis-sairausperäisistä tekijöistä. Lentämisen aiheuttamat
G-voimat olivat todennäköisesti provosoineet oireita, mutta
ammattitaudin kriteerit eivät täyttyneet. Kysymyksessä ei myöskään ollut
muun kuin ammattitaudiksi katsottavan sairauden olennainen paheneminen.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Tapaturma-asioiden
muutoksenhakulautakunnan päätös kumottiin ja Valtiokonttori määrättiin
suorittamaan A:lle lainmukainen korvaus kaularangan
nikamavälilevysairaudesta ammattitautina, joka on ilmennyt 2.5.2012.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments