Oikeudellisessa syy-yhteysarvioinnissa otetaan huomioon muukin kuin lääketieteellinen selvitys

15.5.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:43 Ammattitauti Tapaturmakorvaus – Syy-yhteys

 
A oli työskennellyt tiloissa, joissa oli todettu kosteusvaurioita. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla A:lla todetun astman ei katsottu todennäköisesti pääasiallisesti aiheutuneen altistumisesta kosteusvauriomikrobeille työpaikalla. A ei siten ollut astman johdosta oikeutettu korvaukseen ammattitaudin perusteella.