Generic filters
Exact matches only
19.4.2024 Oikeusuutiset

Korkein oikeus arvioi pakkokeinon edellytyksenä olevaa syytä epäillä -kynnystä

KKO:2024:27 Pakkokeino – Vakuustakavarikko Kysymys vakuustakavarikon rikosepäilyä koskevan edellytyksen täyttymisestä törkeän veropetoksen perusteella. 12. Korkein oikeus toteaa, että vakuustakavarikkoasian käsittely on summaarista ja lain esitöiden mukaan rikosepäilyä koskevalla matalalla kynnyksellä on nimenomaisesti pyritty välttämään se, ettei vakuustakavarikkoasiasta muodostuisi pääasian esikäsittelyä. Tähän lähtökohtaan nähden vakuustakavarikkovaatimuksen esittäjältä ei voida ainakaan pääsääntöisesti edellyttää…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/korkein-oikeus-arvioi-pakkokeinon-edellytyksena-olevaa-syyta-epailla-kynnysta/
30.1.2024

Julkaisimme Defensor Legisin toisen Ukraina-erikoisnumeron

Julkaisimme keväällä 2022 Defensor Legisin ensimmäisen Ukraina-aiheisen erikoisnumeron. Kun se ilmestyi toukokuussa, ilmassa oli joitain toivon pilkahduksia. Venäjän yritys vallata Kiova oli torjuttu. Länsimaat olivat luvanneet tukea laajasti Ukrainaa. Media etsi Venäjältä tyytymättömyyttä Putinin hallintoon, mikä voisi kanavoitua protesteiksi ja jopa pakottaa maan johdon etsimään rauhanomaista ratkaisua. Asiantuntijat olivat alkaneet…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/julkaisimme-defensor-legisin-toisen-ukraina-erikoisnumeron/
14.11.2023

Panssarivaunut vyöryivät IBA:n asialistalle

Olen 33 vuoden ajan osallistunut vuosittain Kansainvälisen asianajajaliiton IBA:n yleiskongresseihin. Aloitin New Yorkin kongressista vuonna 1991. Sen jälkeen IBA on ollut allakoituna vuosittaisena tapahtumana kuten Asianajajapäivä. IBA on ollut perinteisesti hyvin puhtaasti ammattiin liittyviin asioihin keskittyvä liitto, ja ohjelmat kongresseissa ovat olleet sen hengen mukaisia. Vuosittain on ohjelmaan otettu vain…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/panssarivaunut-vyoryivat-iban-asialistalle/
17.4.2023 Lausunnot

Lausunto selvityksestä naisten urakehityksen haasteista listayhtiöiden hallitus- ja johtoryhmätehtävissä ja sukupuolten tasa-arvoisesta edustuksesta pörssiyhtiöiden hallituksissa annetun direktiivin täytäntöönpanosta

Oikeusministeriölle                  Dnro L2023-12 Lausuntopyyntönne: VN/6136/2023, 8.3.2023 Selvitys naisten urakehityksen haasteista listayhtiöiden hallitus- ja johtoryhmätehtävissä ja sukupuolten tasa-arvoisesta edustuksesta pörssiyhtiöiden hallituksissa annetun direktiivin täytäntöönpano Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) vastaa lausuntopyynnön kysymyksiin ja esittää seuraavaa. Yleistä Hankkeessa selvitettiin syitä, jotka vaikuttavat naisten…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/lausunto-selvityksesta-naisten-urakehityksen-haasteista-listayhtioiden-hallitus-ja-johtoryhmatehtavissa-ja-sukupuolten-tasa-arvoisesta-edustuksesta-porssiyhtioiden-hallituksissa-annetun-direktiivin-t/
15.3.2020 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu Helsingin hovioikeuden tekemään pyyntöön uudelleenreititetyn lennon viivästymiseen liittyen

Lentomatkustajalla, joka on saanut korvauksen lennon peruuttamisen vuoksi ja suostunut matkustamaan toisella lennolla, on oikeus korvaukseen uudelleenreititetyn lennon viivästymisen vuoksi Lennon on pitänyt viivästyä korvaukseen oikeuttavan tuntimäärän ja uudelleenreititetyn lennon lentoliikenteen harjoittajan on oltava sama kuin peruutetun lennon lentoliikenteen harjoittajan. Matkustajat varasivat Finnairilta suoran lennon Helsingistä (Suomi) Singaporeen. Kyseinen lento,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/eu-tuomioistuimen-ennakkoratkaisu-helsingin-hovioikeuden-tekemaan-pyyntoon-uudelleenreititetyn-lennon-viivastymiseen-liittyen/
9.7.2019 Oikeusuutiset

Ruotsin KKO: Talousrikoksista epäiltyä ei tule luovuttaa Kiinaan

Högsta domstolen har i ett yttrande till regeringen förklarat att det föreligger hinder enligt utlämningslagen mot att utlämna en person till Kina för lagföring. En utlämning skulle också stå i strid med Europakonventionen. Utlämning till Kina vägras [2019-07-09] Högsta domstolen har i ett yttrande till regeringen förklarat att det föreligger…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/ruotsin-kko-talousrikoksista-epailtya-ei-tule-luovuttaa-kiinaan/
28.8.2015 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Vahvistettua konsulisuojelua Euroopan kansalaisille EU:n ulkopuolella

EU-sääntöjen ansiosta kansalaiset voivat nyt hakea apua minkä tahansa muun EU:n jäsenvaltion konsulaatista tai suurlähetystöstä Joka vuosi Euroopan kansalaiset tekevät yli 90 miljoonaa matkaa EU: n ulkopuolelle. Maailmassa on vain neljä maata – Yhdysvallat, Kiina, Intia ja Venäjä -, joissa kaikilla  EU: n 28 jäsenvaltiolla on  suurlähetystö tai konsulaatti. EU:…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/euroopan-komissio-vahvistettua-konsulisuojelua-euroopan-kansalaisille-eun-ulkopuolella/
23.3.2015 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Markkinoilta vedettiin vuonna 2014 tuhansia vaarallisia tuotteita kuluttajien suojelemiseksi

Euroopan komission tänään julkaisemien tilastojen mukaan lähes 2 500 tuotetta todettiin vuonna 2014 vaarallisiksi kuluttajille. Näitä tuotteita – kaikkea leluista moottoriajoneuvoihin – ei päästetty EU:n markkinoille tai ne vedettiin sieltä pois Komissio ja EU:n jäsenvaltiot ovat jo 12 vuoden ajan tehneet yhteistyötä varmistaakseen Euroopan markkinoilla olevien kulutustavaroiden turvallisuuden. Tässä on…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/euroopan-komissio-markkinoilta-vedettiin-vuonna-2014-tuhansia-vaarallisia-tuotteita-kuluttajien-suojelemiseksi/
4.8.2014 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Teollis- ja tekijänoikeudet – Tulli pysäytti lähes 36 miljoonaa tuoteväärennöstä EU:n rajoilla vuonna 2013

Tieto löytyy teollis- ja tekijänoikeuksien valvontaan liittyvää tullitoimintaa koskevasta komission vuosikertomuksesta. Vaikka haltuunotettujen tuotteiden määrä on pienempi kuin aiempina vuosina, niiden arvo on silti yli 760 miljoonaa euroa Vuosikertomus sisältää myös tilastoja EU:n ulkorajoilla haltuunotettujen tuoteväärennösten tyypistä, alkuperästä ja kuljetustavasta. Verotuksesta, tulliliitosta, tarkastustoiminnasta ja petostentorjunnasta vastaavan komissaari Algirdas Šemetan mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/euroopan-komissio-teollis-ja-tekijanoikeudet-tulli-pysaytti-lahes-36-miljoonaa-tuotevaarennosta-eun-rajoilla-vuonna-2013/
26.9.2013 Oikeusuutiset

SM: Suomeen töihin tulevien ulkomaalaisten asema paranee

Esityksellä ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on tarkoituksena saattaa voimaan direktiivi, joka koskee kolmansien maiden kansalaisten oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa sekä työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua jäsenvaltion omiin kansalaisiin nähden Oleskelulupien perusteet säilyvät ennallaan Sisäministeriön hallinnonalalla direktiivin tuoma keskeinen muutos koskisi työperusteisten oleskelulupien käsittelyaikaa: viranomaisen olisi tehtävä kolmansien…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/sm-suomeen-toihin-tulevien-ulkomaalaisten-asema-paranee/