Euroopan komissio: Markkinoilta vedettiin vuonna 2014 tuhansia vaarallisia tuotteita kuluttajien suojelemiseksi

23.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komission tänään julkaisemien tilastojen mukaan lähes 2 500 tuotetta todettiin vuonna 2014 vaarallisiksi kuluttajille. Näitä tuotteita – kaikkea leluista moottoriajoneuvoihin – ei päästetty EU:n markkinoille tai ne vedettiin sieltä pois

Komissio ja EU:n jäsenvaltiot ovat jo 12 vuoden ajan tehneet
yhteistyötä varmistaakseen Euroopan markkinoilla olevien
kulutustavaroiden turvallisuuden. Tässä on apuna tuoteturvallisuuden
nopea hälytysjärjestelmä (RAPEX).

 

”Jokaisen
Euroopassa myytävän tuotteen on oltava kuluttajien kannalta
turvallinen, joten tuotteet, jotka voivat aiheuttaa haittaa, on
poistettava markkinoilta mahdollisimman nopeasti. Tästä syystä olemme
luoneet nopean hälytysjärjestelmän, joka on vuosien mittaan
osoittautunut erittäin tehokkaaksi eurooppalaisten kuluttajien
suojelemisessa. Tämä on hyvin käytännöllinen esimerkki yhteistyöstä,
jota EU:ssa tehdään kansalaisten hyväksi”
, oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová totesi.

Nopealla
hälytysjärjestelmällä, joka kattaa kaikki markkinoilla olevat tuotteet
elintarvikkeita lukuun ottamatta, varmistetaan nopea tiedonkulku
jäsenvaltioiden ja komission välillä vaarallisista tuotteista, jotka on
vedetty markkinoilta ja/tai joiden palautusmenettely on käynnistetty
jossain päin Eurooppaa. Tällä tavoin asianmukaisiin jatkotoimiin
(myynnin kieltäminen/pysäyttäminen, vaarallisen tuotteen vetäminen
markkinoilta tai kerääminen takaisin kuluttajilta ja tulliviranomaisten
suorittama tuonnin hylkääminen) voidaan ryhtyä kaikkialla EU:ssa ja
tieto saadaan myös kuluttajille. Vuonna 2014 tällaisia jatkotoimia
rekisteröitiin järjestelmään 2 755.

Nopean hälytysjärjestelmän
verkkosivuilla vierailtiin vuonna 2014 lähes 2 miljoonaa kertaa, ja
uuden hakukoneen ansiosta kuluttajat ja yritykset löysivät aiempaa
helpommin tietoa vaarallisten tuotteiden havaitsemisesta ja niihin
liittyvistä palautusmenettelyistä.

Järjestelmässä on tällä hetkellä mukana 31 maata (EU-maat sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein).

Mistä tuotteista aiheutuu vaaraa?

Vuonna 2014 korjaavia toimenpiteitä toteutettiin eniten kahdessa tuoteryhmässä: lelut (28 %) sekä vaatteet, tekstiilit ja muotituotteet (23 %). Näiden tuotteiden aiheuttamia useimmin ilmoitettuja vaaroja olivat kemialliset vaarat sekä loukkaantumis- ja tukehtumisvaara.

Kemialliset
vaarat liittyivät yleisimmin kenkiin ja nahkatuotteisiin (esim.
kromi(VI)-yhdisteet, joilla on ihoa herkistäviä ominaisuuksia), leluihin
ja lastenhoitotarvikkeisiin (esim. muovin pehmennin, joka saattaa
aiheuttaa hedelmättömyyttä) ja jäljitelmäkoruihin (esim. haitalliset
raskasmetallit).

Mistä vaaralliset tuotteet tulevat?

Kiina
on edelleen yleisin alkuperämaa hälytysjärjestelmässä. Viime vuonna 64
prosenttia vaarallisia tuotteita koskevista ilmoituksista liittyi
Kiinasta tuleviin tuotteisiin. Osuus on sama kuin vuonna 2013. Euroopan
komissio tekee tiivistä yhteistyötä Kiinan kanssa varmistaakseen, että
Kiinan viranomaiset puuttuvat kaikkiin tuoteturvallisuusongelmiin paikan
päällä. Yhteistyössä hyödynnetään järjestelmän Kiinaa koskevaa
sovellusta.

Nopea hälytysjärjestelmä numeroina

Vuonna 2014 tehtiin yhteensä 2 435 ilmoitusta.

Ilmoitusten
määrä on lisääntynyt 3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Kuluttajansuoja on siis parantunut, koska markkinoilla on aiempaa
vähemmän vaarallisia tuotteita.

Vuonna 2014 toteutettiin yhteensä 2 755 jatkotoimea.

Kun
jäsenvaltiot havaitsevat tuotteen, joka ei ole turvallinen, ne tekevät
ilmoituksen hälytysjärjestelmään. Kaikki muut maat etsivät kyseistä
tuotetta markkinoiltaan ja, jos tuote löytyy, ilmoittavat
toteuttamistaan jatkotoimista (myynnin kieltäminen/pysäyttäminen,
vaarallisen tuotteen vetäminen markkinoilta tai kerääminen takaisin
kuluttajilta ja tulliviranomaisten suorittama tuonnin hylkääminen).


Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments