Korkein oikeus arvioi pakkokeinon edellytyksenä olevaa syytä epäillä -kynnystä

19.4.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2024:27 Pakkokeino – Vakuustakavarikko

Kysymys vakuustakavarikon rikosepäilyä koskevan edellytyksen täyttymisestä törkeän veropetoksen perusteella.

12. Korkein oikeus toteaa, että vakuustakavarikkoasian käsittely on summaarista ja lain esitöiden mukaan rikosepäilyä koskevalla matalalla kynnyksellä on nimenomaisesti pyritty välttämään se, ettei vakuustakavarikkoasiasta muodostuisi pääasian esikäsittelyä. Tähän lähtökohtaan nähden vakuustakavarikkovaatimuksen esittäjältä ei voida ainakaan pääsääntöisesti edellyttää sitä, että vaatimuksen ja sille esitettyjen perusteluiden tueksi esitettäisiin selvitystä esitutkinnassa kertyneestä aineistosta. Myös vaatimuksen kohteena olevan henkilön oikeusturvan ja puolustautumismahdollisuuksien kannalta on riittävää se, että vaatimus on asianmukaisesti perusteltu esittämällä kyseiseen henkilöön kohdistuvan rikosepäilyn tueksi olosuhteisiin ja käsillä olevaan tutkinnan vaiheeseen nähden riittävän konkreettisia seikkoja, joiden perusteella syytä epäillä -arvio on mahdollista tehdä.
13. Vastaavasti hakijan vastapuolella on tilaisuus esittää seikkoja ja selvitystä vakuustakavarikon edellytysten käsillä oloa vastaan. Hakemus on hylättävä, jos tuomioistuin kaiken asiassa esitetyn perusteella päätyy siihen, että vaatimuksen kohteena olevaa henkilöä ei ole syytä epäillä rikoksesta, eli rikosepäily on perusteeton.
– – –
21. Korkein oikeus toteaa, että A:n esittämä selvitys puhuu osaltaan sen puolesta, että hän on voinut käyttää Kiinan asuntoa vakituisena asuntonaan vähintään kahden vuoden ajan, millä seikalla voi olla merkitystä luovutusvoittoveroon liittyvää veropetosta koskevan rikosepäilyn oikeudellisessa arvioinnissa. Esitetty selvitys ei kuitenkaan sulje A:han kohdistuvaa rikosepäilyä pois sillä tavoin, että sitä olisi pidettävä perusteettomana.

KKO:2024:27

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments