Verotuksen oikaisulautakunta ei voi tutkia uutta oikaisuvaatimusta kertaalleen jo ratkaistussa asiassa

10.6.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­sin­gin HAO: Valmisteverotus – Verotusmenettely – Muutoksenhaku – Aiemmin lainvoimaisesti ratkaistu asia – Oikeusvoimavaikutus

Veron määräämistä koskevassa asiassa verovelvollisen oikaisuvaatimukseen annetun verotuksen oikaisulautakunnan hylkäävän päätöksen oli katsottava saavan sellaisen oikeusvoiman, joka esti saman asian panemisen vireille uudella oikaisuvaatimuksella. Oikaisulautakunta ei siten voinut käsitellä uudelleen samaa asiaa, joka oli aiemmin ollut sen ratkaistavana, vaikka asiaa ei ollut ratkaistu oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 60 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla valitukseen annetulla päätöksellä. Kun verotuksen oikaisulautakunta oli jo ratkaissut valittajan oikaisuvaatimuksen aikaisemmalla lainvoimaiseksi jääneellä päätöksellään, oikaisulautakunnan oli tullut jättää valittajan samasta asiasta samalla perusteella tekemät uudet oikaisuvaatimukset tutkimatta.

Hel­sin­gin HAO 6.6.2024 3563/​2024

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments