Hallinto-oikeuden päätös lapsen yhteydenpidon rajoittamisesta tulee antaa todisteellisesti tiedoksi vanhemmalle

11.6.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:86 Päätöksen tiedoksianto – Hallinto-oikeuden päätös – Todisteellinen tiedoksianto – Velvoittava päätös – Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen

Hallinto-oikeus oli hylännyt sijaishuollossa olevan lapsen vanhemman valituksen viranomaisen päätöksestä, jolla oli rajoitettu lapsen oikeutta pitää yhteyttä vanhempaansa. Lapsen vanhempi ei ollut käyttänyt hallinto-oikeudessa asiamiestä. Hallinto-oikeuden päätös olisi tullut antaa hänelle todisteellisesti tiedoksi.

KHO:2024:86

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments