Vakuutusoikeus äänesti: Parin viikkotunnin palkaton työ entisen työnantajajayhdistyksen hyväksi esti työmarkkinatuen

3.5.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VakO: Työttömyysturva – Palkaton työskentely – Yhdistys

A oli työskennellyt IT-tukihenkilönä B ry:ssä ajalla 1.12.2020–30.11.2021. Välittömästi palkkatukijakson päättymisen jälkeen A oli jatkanut samoissa tehtävissä työskennellen tarvittaessa ja vastikkeetta, keskimäärin yksi-kaksi tuntia viikossa. Vakuutusoikeus katsoi ottaen erityisesti huomioon, että A oli aiemmin työskennellyt työsuhteessa samoissa tehtävissä, joissa työskentelyä hän oli jatkanut työsuhteen päättymisen jälkeen palkatta, että hän oli työttömyysturvalaissa ja sitä koskevassa oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla työskennellyt 1.12.2021 alkaen palkatta sellaisissa tehtävissä, jotka yleisesti tehdään työsuhteessa. Näin ollen A:lla ei ollut oikeutta työmarkkinatukeen kyseisestä ajankohdasta lukien.

Äänestysratkaisu (10–7).

VakO 2995:2022

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments