Vaasan HaO: Liikennettä kadulla ei voida pitää toimintana, jota koskevia velvoitteita voitaisiin antaa ympäristönsuojelulain nojalla

3.5.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vaa­san Hao: Katuliikenteen melu – Ympäristönsuojelulaki – Hallintopakko – Määräys pilaantumisen ehkäisemiseksi

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tehdyssä hakemuksessa oli todettu, että katualueelta kantautui jatkuvasti liikenteen aiheuttamaa melua ja tärinää. Hakemuksen mukaan kaupungille kadunpitäjänä tuli määrätä hakemuksessa mainittuja velvoitteita ja asia oli käsiteltävä ympäristönsuojelulain mukaisena hallintopakkoasiana.

Kaupungin ympäristönsuojelulautakunta oli valituksenalaisella päätöksellään 26.10.2022 todennut kaupungin selvittäneen asiaa ja ryhtyneen riittäviin toimiin liikenteen haittojen rajoittamiseksi. Hallinto-oikeus katsoi ympäristönsuojelulautakunnan tuolla päätöksellään hylänneen hakemuksessa esitetyt vaatimukset.

Valituksen johdosta hallinto-oikeus tutki, voidaanko katuliikenteen päästöjen rajoittamiseksi määrätä velvoitteita hallintopakkosäännösten nojalla tai antaa ympäristönsuojelulaissa tarkoitettuja määräyksiä pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Hallinto-oikeus katsoi, että liikennettä kadulla ei voida pitää sellaisena toimintana, jota koskevia velvoitteita tai määräyksiä voitaisiin antaa ympäristönsuojelulain nojalla. Kadunpitäjää ei myöskään voida pitää sellaisena toiminnanharjoittajana, johon kysymyksessä olevat velvoitteet tai määräykset olisivat kohdistettavissa. Ympäristölautakunta ei ollut voinut ympäristönsuojelulain nojalla määrätä kadunpitäjälle hakemuksessa vaadittuja velvoitteita.

Vaa­san Hao 18.4.2024 1415/​2022

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments