KKO: Bentsodiatsepiinien levittämisestä tulee tuomita ankarampi rangaistus kuin yhtä monen kannabiskäyttöannoksen levittämisestä

21.5.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2024:32 Huumausainerikos – Törkeä huumausainerikos – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen

A ja B olivat pitäneet laittomasti levitystarkoituksessa hallussaan yhteensä 200 910 kappaletta bentsodiatsepiinejä eli klonatsepaamia, alpratsolaamia tai diatsepaamia sisältäneitä huumausaineiksi luokiteltuja tabletteja. B oli tämän lisäksi levittänyt 79 600 kappaletta klonatsepaamia sisältäneitä tabletteja. Rangaistuksen mittaamisessa Korkein oikeus otti huomioon diatsepaamin keskimääräisenä väärinkäyttöannoksena 30 milligrammaa sekä alpratsolaamin ja klonatsepaamin keskimääräisenä väärinkäyttöannoksena 5 milligrammaa. Korkein oikeus katsoi, että mitattaessa rangaistusta bentsodiatsepiinien hallussapidosta ja levittämisestä voitiin johtoa hakea näitä vähemmän vaaralliseksi arvioitua kannabista koskevasta rangaistuskäytännöstä. Bentsodiatsepiinien kannabisvalmisteita haitallisemman luonteen vuoksi rangaistuksen tuli kuitenkin olla lähtökohtaisesti ankarampi kuin vastaavan kaltaisesta kannabista koskevasta rikoksesta tuomittava rangaistus.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta tarkemmin ilmenevillä perusteilla katsottiin, ettei hovioikeuden A:lle tuomitsemaa 3 vuoden 8 kuukauden ja B:lle tuomitsemaa 3 vuoden 4 kuukauden vankeusrangaistusta ollut aihetta muuttaa. Vrt. KKO:2005:62

Korkein oikeus on pyytänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta lausunnon niistä seikoista, joiden perusteella bentsodiatsepiineihin lukeutuvien klonatsepaamin, alpratsolaamin ja diatsepaamin keskimääräisiä väärinkäyttöannoksia sekä näiden aineiden käyttöannosten keskinäisiä suhteita arvioidaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on 16.2.2023 antanut pyydetyn lausunnon.

KKO:2024:32

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments