KHO: Tiedon aikaisempi julkisuus ei ratkaise asiakirjan julkisuusasemaa, kun asiakirjaa pyydetään viranomaiselta

30.4.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:70 Asiakirjajulkisuus – Ympäristötieto – Tekopohjavesilaitos – Tarkkailuohjelma – Havaintoputkien ja kaivojen sijaintitiedot – Århusin yleissopimus – Ympäristötietodirektiivi – Tiedon aikaisempi julkisuus

Tekopohjavesilaitoksen havaintoputkien täsmällistä sijaintia ja teknisiä yksityiskohtia sekä vedenottamokaivojen täsmällistä sijaintia kuvaavat tiedot olivat laitoksen turvajärjestelyihin liittyvinä tietoina yleisöltä salassa pidettäviä.

Korkein hallinto-oikeus otti ratkaisussaan huomioon, että tekopohjavesilaitoksen tarkkailutiedot, mukaan lukien tiedot tarkkailupisteiden sijainnista, olivat ympäristötietodirektiivissä ja Århusin sopimuksessa tarkoitettuja ympäristötietoja. Mainitut säädökset oli Suomessa pantu täytäntöön ensisijaisesti julkisuuslain säännöksillä. Ympäristötietodirektiivi ja Århusin ylesisopimus, joilla voi tulkintavaikutuksen perusteella olla yksittäistapauksessa merkitystä arvioitaessa ympäristötietoihin kohdistuvan tietopyynnön hylkäämisen edellytyksiä, mahdollistivat tällaisen tietopyynnön epäämisen tilanteessa, jossa tiedon ilmaiseminen vaikuttaisi haitallisesti yleiseen turvallisuuteen.

Korkein hallinto-oikeus totesi lisäksi, että pelkästään tiedon aikaisempi julkisuus ei ratkaise asiakirjan julkisuusasemaa, kun asiakirjaa pyydetään viranomaiselta. Se seikka, että kyseiset tiedot olivat ainakin osittain tulleet muussa yhteydessä julkiseksi, ei antanut aihetta arvioida niiden salassapitoa toisin.

KHO:2024:70

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments