Palkkaturvahakemusta ei olisi tullut hylätä sillä perusteella, että hakija ei ole ollut työsuhteessa puolisonsa omistamaan osakeyhtiöön

28.3.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VakO: Palkkaturva- Palkkaturvalain mukainen työsuhde – Avioliitto – Osakeyhtiö

Vaikka A oli tehnyt työtä aviopuolisonsa omistamassa osakeyhtiössä, ei A:n työskentelystä tulevan hyödyn voitu katsoa koituneen välittömästi hänen hyväkseen, vaan yrityksen hyväksi. Työsuhteen tunnusmerkistön täyttymistä arvioitaessa ei tullut ottaa huomioon avioliittolain 46 §:n mukaista puolisoiden elatusvelvollisuutta. A:n palkkaturvahakemusta ei olisi tullut hylätä sillä perusteella, että hän ei ole ollut palkkaturvalain 4 §:n edellyttämällä tavalla työsuhteessa työnantajaan.

VakO 2736:2022

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments