Korkeimman oikeuden vuosikertomuksen 2023 teemana on kansainvälisyys

18.3.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­keim­man oi­keu­den vuo­si­ker­to­mus vuo­del­ta 2023 on jul­kais­tu. Kan­sain­vä­li­syyt­tä kä­si­tel­lään niin tuo­ma­rin työn muu­tok­sia kos­ke­vas­sa kuin kan­sain­vä­lis­tä yh­teis­työ­tä laa­jem­min ku­vaa­vas­sa ar­tik­ke­lis­sa.

Korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen tuo kirjoituksissaan esille, kuinka Euroopan unionin oikeus ja Euroopan ihmisoikeussopimus ovat suomalaisissa tuomioistuimissa välittömästi sovellettavaa oikeutta. Hän näkeekin korkeimman oikeuden yhtenä tehtävänä eurooppalaisen oikeuskäytännön välittämisen suomalaiseen oikeuskäytäntöön annettavien ennakkopäätösten kautta. Kansainvälisyys näkyy korkeimman oikeuden työssä myös kansainvälisten vierailujen ja koulutusten muodossa sekä erityisesti pohjoismaisten ja eurooppalaisten tuomioistuinverkostojen yhteistyönä.

Vaikka tuomarin työn peruselementit ovat pysyneet muuttumattomina, se on vuosien saatossa muuttunut kansainvälisemmäksi. Korkeimman oikeuden jäsen Juha Häyhä valottaa omassa artikkelissaan, kuinka tuomarin työhön sisältyy nykyisin olennaisena osana kansainvälisissä verkostoissa toimiminen ja aito näkemysten vaihto ulkomaisten kollegojen välillä.

Viimeisen asteen tuomioistuimena korkeimmalla oikeudella on vireillä olevassa lainkäyttöasiassa velvollisuus pyytää Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua unionin oikeuden epäselvästä tulkintakysymyksestä. Vuonna 2023 korkein oikeus pyysi ennakkoratkaisua lentoyhtiön ja matkustajan välistä palvelussopimusriitaa koskien. Korkeimmalla oikeudella on myös mahdollisuus pyytää ihmisoikeustuomioistuimelta neuvoa-antavaa lausuntoa periaatekysymyksistä, jotka liittyvät ihmisoikeussopimuksen tai sen pöytäkirjojen tulkintaan tai soveltamiseen vireillä olevassa asiassa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi vuonna 2023 korkeimmalle oikeudelle lausunnon aikuisadoptiota koskevassa asiassa.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments