KHO: Saamelaiskäräjävaalit uusittava

27.3.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus an­toi tä­nään rat­kai­sun­sa saa­me­lais­kä­rä­jien vuo­den 2023 vaa­le­ja kos­ke­vis­sa asiois­sa. Pää­tök­sil­lään KHO mää­rä­si mer­kit­se­mään usei­ta hen­ki­löi­tä saa­me­lais­kä­rä­jien vuo­den 2023 vaa­li­luet­te­loon ja uusi­maan saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lit.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui syksyllä 2023 yhteensä 113 valitusta, jotka kohdistuivat saamelaiskäräjien hallituksen ja vaalilautakunnan päätöksiin olla hyväksymättä muutoksenhakijoita vuoden 2023 vaaliluetteloon. Korkein hallinto-oikeus hyväksyi valituksista 72 ja määräsi kyseiset henkilöt merkittäväksi vuoden 2023 vaaliluetteloon. Yksi muutoksenhakija peruutti valituksensa ja loput valituksista hylättiin tai jätettiin tutkimatta.

Saamelaiskäräjien vaalit toimitettiin 4.9.–2.10.2023, ja saamelaiskäräjien vaalilautakunta vahvisti päätöksellään 4.10.2023 vaalien tuloksen. Korkein hallinto-oikeus kumosi tämänpäiväisellä päätöksellään vaalien tuloksen vahvistamista koskevan päätöksen ja määräsi vuoden 2023 vaalit uusittavaksi. KHO:n päätös perustuu siihen, että vaaliluetteloon merkitsemättä jätetyt 72 henkilöä eivät olleet voineet osallistua ehdokasasetteluun eivätkä äänestää vaaleissa. Tämän vuoksi vaalit oli toimitettu lainvastaisesti tavalla, joka oli vaikuttanut vaalien tulokseen. Koska vaalien tulos ei ollut oikaistavissa, KHO määräsi vaalit uusittavaksi.

Tiedotteeseen liittyvät vuosikirjapäätökset

KHO 2024:44 äänestys 5-2
KHO 2024:45
KHO 2024:46

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments