Generic filters
Exact matches only
27.3.2024 Oikeusuutiset

KHO: Saamelaiskäräjävaalit uusittava

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus an­toi tä­nään rat­kai­sun­sa saa­me­lais­kä­rä­jien vuo­den 2023 vaa­le­ja kos­ke­vis­sa asiois­sa. Pää­tök­sil­lään KHO mää­rä­si mer­kit­se­mään usei­ta hen­ki­löi­tä saa­me­lais­kä­rä­jien vuo­den 2023 vaa­li­luet­te­loon ja uusi­maan saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lit. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui syksyllä 2023 yhteensä 113 valitusta, jotka kohdistuivat saamelaiskäräjien hallituksen ja vaalilautakunnan päätöksiin olla hyväksymättä muutoksenhakijoita vuoden 2023 vaaliluetteloon. Korkein hallinto-oikeus hyväksyi valituksista 72…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/kho-saamelaiskarajavaalit-uusittava/
2.3.2023 Oikeusuutiset

Vaalikelpoisuutta kunnan luottamushenkilöiksi ei voitu rajata vain niihin, jotka olivat olleet kuntavaaleissa ehdolla

KHO:2023:20 Kunnallisasia – Valtuuston päätös – Hallintosääntö – Kunnan itsehallinto – Osallistumisoikeudet – Toimielinorganisaatio – Luottamushenkilöt – Kuntavaaliehdokas Kaupunginvaltuusto oli lisännyt hallintosääntöön määräykset, joiden mukaan tarkastuslautakunnan ja lautakuntien ja niiden jaostojen, kaupungin liikelaitosten johtokuntien sekä erään yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten tuli olla edellisissä vaaleissa valtuustoon ehdolla olleita…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/vaalikelpoisuutta-kunnan-luottamushenkiloiksi-ei-voitu-rajata-vain-niihin-jotka-olivat-olleet-kuntavaaleissa-ehdolla/
19.7.2017 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio syrjimättömyydestä

Ennakkoratkaisupyyntö – Työntekijöiden vapaa liikkuvuus – Syrjintäkiellon periaate – Työntekijöiden edustajien valitseminen yrityksen hallintoneuvostoon – Jäsenvaltion lainsäädäntö, jolla rajataan äänioikeus ja vaalikelpoisuus koskemaan ainoastaan sellaisia työntekijöitä, jotka työskentelevät asianomaisen jäsenvaltion alueella Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Kammergericht (Berliinin muutoksenhakutuomioistuin, Saksa). Ennakkoratkaisupyyntö koskee SEUT 18 ja SEUT 45 artiklan tulkintaa. Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/eun-tuomioistuimen-tuomio-syrjimattomyydesta/