Vaalikelpoisuutta kunnan luottamushenkilöiksi ei voitu rajata vain niihin, jotka olivat olleet kuntavaaleissa ehdolla

2.3.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:20 Kunnallisasia – Valtuuston päätös – Hallintosääntö – Kunnan itsehallinto – Osallistumisoikeudet – Toimielinorganisaatio – Luottamushenkilöt – Kuntavaaliehdokas

Kaupunginvaltuusto oli lisännyt hallintosääntöön määräykset, joiden mukaan tarkastuslautakunnan ja lautakuntien ja niiden jaostojen, kaupungin liikelaitosten johtokuntien sekä erään yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten tuli olla edellisissä vaaleissa valtuustoon ehdolla olleita henkilöitä.

Asiassa oli ratkaistavana, voiko valtuusto edellyttää, että määrättyihin toimielimiin valittavien jäsenten ja varajäsenten tulee olla edellisissä kuntavaaleissa ehdolla olleita henkilöitä, kun otettiin huomioon kuntalain säännökset kunnallisista toimielimistä ja luottamushenkilöistä. Kuntalain sääntelyä tulkittaessa oli otettava huomioon, mitä kuntalaisten osallistumisoikeuksista ja kunnallisesta itsehallinnosta on säädetty.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että kunnalla on laaja harkintavalta kunnanhallituksen alaisen luottamushenkilöstöorganisaation muotoilemisessa. Kunta voi ottaa käyttöön kuntalain 31 §:ssä tarkoitetun valiokunta- tai puheenjohtajamallin. Valtuuston hyväksymissä määräyksissä ei kuitenkaan ollut kysymys näistä toimielinmalleista tai niiden muunnelmasta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kuntalain 31 §:ää ei ollut mahdollista tulkita laajentavasti siten, että säännös antaisi kunnalle vapaan harkintavallan päättää nyt kysymyksessä olevalla tavalla kokoonpanon jäsenten valinnassa huomioon otettavista, vaalikelpoisuutta rajoittavista seikoista.

KHO:2023:20

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments