Eu:n tuomioistuimen tuomio syrjimättömyydestä

19.7.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Työntekijöiden vapaa liikkuvuus – Syrjintäkiellon periaate – Työntekijöiden edustajien valitseminen yrityksen hallintoneuvostoon – Jäsenvaltion lainsäädäntö, jolla rajataan äänioikeus ja vaalikelpoisuus koskemaan ainoastaan sellaisia työntekijöitä, jotka työskentelevät asianomaisen jäsenvaltion alueella

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Kammergericht (Berliinin
muutoksenhakutuomioistuin, Saksa).

Ennakkoratkaisupyyntö koskee SEUT 18 ja SEUT 45 artiklan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Konrad Erzberger
ja TUI AG, jonka kotipaikka on Saksassa ja jonka osakas Erzberger on, ja
jossa on kyse tämän yhtiön hallintoneuvoston kokoonpanosta erityisesti
siltä osin kuin on kyse äänioikeudesta ja oikeudesta asettua ehdolle
tässä hallintoneuvostossa järjestettävissä työntekijöiden edustajien
vaaleissa.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

SEUT
45 artiklaa on tulkittava siten, että se ei ole esteenä pääasiassa
kyseessä olevan kaltaiselle jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka mukaan
tämän jäsenvaltion alueella sijaitsevien konsernin yritysten
työntekijöillä ei ole äänioikeutta ja oikeutta asettua ehdolle tämän
konsernin tähän jäsenvaltioon sijoittautuneen emoyhtiön
hallintoneuvostossa järjestettävissä työntekijöiden edustajien vaaleissa
eikä tilanteen mukaan myöskään oikeutta olla tai jatkaa tämän
hallintoneuvoston jäseninä silloin, kun nämä työntekijät lähtevät
työpaikastaan tällaisessa yrityksessä ja menevät samaan konserniin
kuuluvan, toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen tytäryhtiön
palvelukseen.

Linkki asiaan C-566/15

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments