Hyvin miedon kannabiksen maahantuonnista tuomittava rangaistus mitattava lievemmin kuin tavanomaisesta marihuanasta mitattaisiin

11.12.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:94 Huumausainerikos – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen

A oli tuonut maahan useilla eri kerroilla yhteensä 2 600 grammaa kannabiksen kukintoa, ja B oli noutanut ja luovuttanut eteenpäin neljä postilähetystä, jotka olivat sisältäneet 1 400 grammaa kannabiksen kukintoa. Molemmissa tapauksissa kannabiksen sisältämän huumausaineen eli tetrahydrokannabinolin pitoisuus oli hyvin matala.

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevin perustein, että rangaistus huumausainepitoisuudeltaan laimean kannabiksen osalta oli mitattava lievemmin kuin tavanomaisesta marihuanasta.

18. Rangaistuksen mittaamisen lähtökohdaksi on otettava A:n osalta kohdan 11 ja B:n osalta kohdan 16 huumausainerikos, joissa rikoksen kohteena on ollut A:n osalta 500 ja B:n osalta 750 grammaa matalan THC-pitoisuuden kannabista. Sanotuista eristä olisi saanut noin 200–300 käyttöannosta. Yksin huumausaineen laadun ja määrän perusteella näistä teoista olisi tuomittava joko sakkorangaistus tai lyhyt vankeusrangaistus.
19. Arvioitaessa sitä, mikä vaikutus A:n ja B:n syyksi luetuilla muilla huumausainerikoksilla on yhteiseen rangaistukseen, Korkein oikeus toteaa, että he molemmat ovat verrattain lyhyen ajan kuluessa syyllistyneet useisiin samanlaisiin rikoksiin, jotka muodostavat laatuunsa, tekotapaansa ja ajalliseen yhteyteensä nähden jatkumon. A:n rikosten kohteena on ollut yhteensä noin 2 600 grammaa matalan THC-pitoisuuden kannabista, josta olisi saanut yli 1 000 käyttöannosta. Käräjäoikeuden toteamin tavoin on ollut olemassa vaara siitä, että huumausainetta olisi osin levinnyt muille käyttäjille. B on puolestaan toiminut osittain palkkiota vastaan ja toimillaan osallistunut 1 400 gramman, eli noin 560 käyttöannoksen, kannabiserien levittämiseen. A:n ja B:n syyksi luetuilla huumausaineen käyttörikoksilla ei sen sijaan ole merkittävää vaikutusta heille tuomittaviin yhteisiin rangaistuksiin. Nämä seikat huomioon ottaen Korkein oikeus katsoo, että rikosten vahingollisuus ja vaarallisuus edellyttävät A:n ja B:n tuomitsemista vankeusrangaistukseen.
20. Edellä mainituilla perusteilla käräjäoikeuden tuomitsemia rangaistuksia on pidettävä liian lievinä. Korkein oikeus harkitsee oikeudenmukaiseksi seuraamukseksi A:lle 60 päivän ja B:lle 30 päivän vankeusrangaistuksen, jotka voidaan määrätä ehdollisena.

KKO:2023:94

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments