Törkeää raiskausta koskevassa asiassa sovellettiin tekohetken lakia

21.11.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:89 Seksuaalirikos – Raiskaus – Törkeä raiskaus – Teräase – Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus – Lievemmän lain periaate

A oli riistänyt B:n vapauden ja kohdistanut tähän väkivaltaa ja sen uhkaa. Vapaudenriiston kuluessa A oli myös pitänyt teräasetta kädessään ja kehottanut B:n ottamaan A:n sukuelimen suuhunsa, minkä B oli tehnyt.

Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, että A oli pakottanut B:n sukupuoliyhteyteen uhkaamalla käyttää tämän henkilöön kohdistuvaa teräaseella tehtävää väkivaltaa. Raiskauksessa katsottiin käytetyn teräasetta tekoaikana voimassa olleen rikoslain 20 luvun 2 §:n 1 momentin 5 kohdan (509/2014) edellyttämällä tavalla, ja menettelyn katsottiin täyttävän myös tuomitsemishetkellä voimassa olleen rikoslain 20 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdan (723/2022) mukaisen vakavalla väkivallalla uhkaamista koskevan raiskauksen ankaroittamisperusteen. Asiassa sovellettiin tekoaikana voimassa ollutta lakia. Kun raiskausta oli pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä, A tuomittiin törkeästä raiskauksesta.

KKO:2023:89

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments