Lakivaliokunta huolissaan oikeusapupalkkioiden jälkeenjääneisyydestä

9.11.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 14/2023 vp, HE 41/2023 vp, VNS 1/2023 vp 

  • Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024

  • Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024—2027

Oikeudenhoidon laadun ja oikeuden saatavuuden parantaminen

“Oikeudenhoidon selonteossa käsitellään henkilötyövuosien lisäämisen ohella oikeudenhoidon laadun parantamista, mikä selonteon mukaan edellyttää noin 18 milj. euron vuosittaista lisäystä vuodesta 2024 lukien (ks. VNS 13/2022 vp, s. 30). Laadun parantamisella tarkoitetaan selonteon mukaan julkisen oikeusavun saatavuuden ulottamista keskituloisille sekä palvelun tarjonnan turvaamista yksityisten oikeusavustajien palkkiotasoa korottamalla.  

Lakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että oikeudenhoidon laadun parantamiseen ei sisälly lisämäärärahaa ensi vuoden talousarvioesityksessä eikä julkisen talouden suunnitelmaan sisältyvässä valtiontalouden kehyksessä. Valiokunta toteaa, että oikeusapujärjestelmän toimivuus rakentuu osin sen varaan, että myös yksityiset avustajat (asianajajat ja luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat) hoitavat oikeusapuasioita. Yksityisten avustajien palkkioiden tasoa ei kuitenkaan ole korotettu vuoden 2014 jälkeen, mikä saadun selvityksen mukaan on omiaan heikentämään yksityisten avustajien halukkuutta ottaa hoitaakseen oikeusapuasioita. Tämä taas heikentää oikeusavun ja siten oikeussuojan ja oikeusturvan saatavuutta.”

LaVL 14/2023 vp 

 

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments