ELY-keskuksen osapäätös yrittäjän oleskeluluvasta oli hallintopäätös, jonka osalta oli noudatettava asiavirheen korjaamista koskevaa sääntelyä

23.10.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:92 Ulkomaalaisasia – Yrittäjän oleskelulupa – ELY-keskuksen osapäätös – Asiavirheen korjaaminen – Menettelyvirhe

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) oli tehnyt yrittäjän oleskelulupa-asiassa myönteisen osapäätöksen. ELY-keskus oli sittemmin tehnyt uuden korvaavan osapäätöksen, joka oli kielteinen. Tämän kielteisen osapäätöksen johdosta Maahanmuuttovirasto hylkäsi oleskelulupahakemuksen.

ELY-keskuksen osapäätös oli itsenäinen hallintopäätös, jonka osalta oli noudatettava asiavirheen korjaamista koskevaa sääntelyä. Hallintolain tarkoittaman asiavirheen korjaamismahdollisuuden kannalta ei ollut merkitystä sillä, että ELY-keskuksen osapäätökseen ei voinut erikseen hakea muutosta.

Koska ELY-keskuksella on ollut jo lähtökohtaisesti virheellinen käsitys mahdollisuudestaan korvata aikaisempi myönteinen osapäätös kielteisellä osapäätöksellä, asiassa ei ollut perusteita ottaa arvioitavaksi, olisivatko asiavirheen korjaamista koskevat edellytykset täyttyneet. ELY-keskuksen myönteinen osapäätös saatettiin voimaan ja asia palautettiin Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi sen arvioimiseksi, täyttyivätkö asiassa oleskeluluvan myöntämisen yleiset edellytykset.

KHO:2023:92

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments