ELY-keskuksella ei ollut oikeutta valittaa asemakaavamuutoksesta

2.10.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:88 Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – ELY-keskuksen valitusoikeus – Toimistorakennuksen muuttaminen asuinkäyttöön – Ammoniakkia käyttävä laitos – Onnettomuusvaara – Mehutehdas

Asemakaavamuutoksessa ammoniakkia jäähdytykseen käyttävän mehutehtaan läheisyydessä olevan yhden tontin käyttötarkoitus muutettiin toimistorakennuksesta osittain asuinkäyttöön.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko ELY-keskuksella oikeus valittaa asemakaavamuutoksesta. Asemakaavan hyväksymistä koskeva päätös ei ollut asemakaavan sisältö ja kaava-alueen sijainti huomioon ottaen maankäyttö- ja rakennuslain 18 §:n 2 momentissa tarkoitettu vaikutuksiltaan valtakunnallinen tai merkittävä maakunnallinen asia. ELY-keskuksen valitusoikeuden perusteeksi ei ilmennyt myöskään tapauskohtaista ympäristönsuojelulain mukaista yleisen edun valvontaan liittyvää perustetta, kun otettiin huomioon laitoksen onnettomuusvaarasta saatu selvitys, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston asiassa kemikaalien turvallisuudesta vastaavana valvontaviranomaisena antama lausunto ja laitoksen sijainti jo nykyisellään asutuksen läheisyydessä. ELY-keskuksella ei ollut asiassa valitusoikeutta.

KHO:2023:88

KHO:2023:89 Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Oikaisukehotus – ELY-keskuksen valitusoikeus

ELY-keskuksen maankäyttö- ja rakennuslain valvontaan liittyvää valitusoikeutta kaavaa koskevasta päätöksestä oli lainmuutoksella supistettu koskemaan vaikutuksiltaan valtakunnallisia ja merkittäviä maakunnallisia asioita. Lainmuutoksen yhteydessä ei ollut muutettu oikaisukehotusta koskevia maankäyttö- ja rakennuslain 195 ja 196 §:n säännöksiä. ELY-keskuksen valitusoikeutta oikaisukehotuksen johdosta tehdystä kaavapäätöksestä tulkittiin suhteessa ELY-keskuksen maankäyttö- ja rakennuslain valvontaa koskevaan valitusoikeuteen. Oikaisukehotuksen tekeminen ei laajentanut ELY-keskuksen valitusoikeutta verrattuna tilanteeseen, jossa ELY-keskus olisi oikaisukehotusta tekemättä valittanut päätöksestä suoraan hallinto-oikeuteen.

KHO:2023:89

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments