Valmiustilan aikana tehty päätös työsopimussuhteisen kuntayhtymän työntekijän vuosiloman siirtämisestä ei ollut hallintoasia, johon liittyisi muutoksenhakuoikeus

13.9.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:83 Valmiuslaki – Poikkeusolot – Kuntatyönantaja – Yksityisoikeudellinen työsuhde – Vuosiloman siirtäminen – Hallintoasiassa tehty päätös – Hallintolainkäytön ala

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä oli valmiuslain perusteella todettujen poikkeusolojen aikana perunut koronavirusepidemian johdosta työsuhteisen työntekijänsä vuosiloman.

Lomaa peruessaan kuntayhtymä ei toiminut viranomaisena vaan yksityisoikeudellisen sopimussuhteen toisena osapuolena. Loman siirtämisessä ei ollut kysymys hallintoasiasta. Valmiuslain 130 §:n muutoksenhakusäännöstä ei ollut perusteita tulkita siten, että sillä olisi tarkoitettu poikkeusoloissakaan laajentaa valitusmahdollisuutta hallinto-oikeuteen muihin kuin viranomaisten tekemiin hallintoprosessilain mukaisiin valituskelpoisiin hallintopäätöksiin. Asiaan ei myöskään liittynyt mitään sellaista kuntalaissa tarkoitettua päätöksentekoa, jonka osalta olisi voinut hakea oikaisua tai tehdä kunnallisvalituksen. Asia ei kuulunut hallintolainkäytössä tutkittavaksi.

KHO:2023:83

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments