Esitutkinnan rajoittamista koskeva päätös esti syytteen nostamisen kyseisestä rikoksesta

25.9.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2023:5 Esitutkinnan uudelleen aloittaminen – Syyteoikeus

Päätös esitutkinnan jatkamisesta ei voi perustua siihen, että syyttäjä arvioi tilannetta uudelleen samojen seikkojen perusteella ja päätyy erilaiseen ratkaisuun esitutkinnan jatkamisen osalta.

Syyteoikeuden osalta hovioikeus katsoi, että tilanteessa jossa ei ollut esitutkintalain 3 luvun 10 §:n 3 momentissa tarkoitettua perusteltua syytä aloittaa esitutkinta uudelleen, syyttäjän syyteoikeuden olemassaoloa koskeva kysymys tulee ratkaista samoin perustein kuin kysymys siitä, missä määrin syyttämättäjättämispäätös estää syyttäjää nostamasta syytettä siinä tapauksessa, että päätöksen peruuttamiselle säädetyt edellytykset eivät ole täyttyneet. Esitutkinnan rajoittamista koskevan päätöksen on katsottava estävän syyttäjää nostamasta syytettä päätöksessä yksilöidystä rikoksesta, mikäli esitutkinnan uudelleen toimittamisen edellytykset eivät täyty. Muunlainen säännöksen tulkinta tekisi tarpeettomaksi esitutkintalain 3 luvun 10 §:n 3 momentissa asetetut edellytykset esitutkinnan uudelleen aloittamisesta.

Hovioikeus toteaa, että esitutkinnan rajoittamista koskeva päätös ei ole sellainen ratkaisu, jolla syyttäjä tekisi lopullisen päätöksen olla nostamatta syytettä. Esitutkinnan rajoittamista koskevassa päätöksessä ei oteta kantaa rikoksesta epäillyn henkilön syyllisyyteen tai syyttömyyteen. Myös lain esitöissä (HE 222/2010 vp. s. 187) on todettu, että esitutkinnan rajoittaminen ja seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen eivät ole kaikissa tapauksissa samanarvoisia ratkaisuja.
Esitutkinnan rajoittamista koskeva päätös on kuitenkin kytketty seuraamusluonteisen syyttämättäjättämisen edellytyksiin. Nyt kysymyksessä olevassa asiassa esitutkinnan rajoittaminen oli tapahtunut oikeudenkäynnistä rikosasioista annetun lain 1 luvun 7 §:n 1-kohdan, eli epäillyn rikoksen vähäisyyden perusteella.

THO:2023:5

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments