Kuluttajan vastuu puhelimeen asentuneen haittaohjelman aiheuttamista tekstiviestimaksuista

28.8.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kuluttajariitalautakunta: Haittaohjelma – Huijausviesti 

Elinkeinonharjoittaja otti 5.7.2021 yhteyttä kuluttajaan ja ilmoitti havainneensa hänen puhelinliittymällään poikkeuksellista liikennettä. Liittymästä oli lähetetty tekstiviestejä ulkomaille 1 688,01 euron edestä, mikä viittasi puhelimelle asentuneeseen haittaohjelmaan. Elinkeinonharjoittaja tarjoutui hyvittämään puolet tekstiviestimaksuista. Kuluttajan 8.7.2021 tekemän rikosilmoituksen mukaan viestit oli lähetetty 2.–5.7.2021. Rikosilmoituksen mukaan kuluttaja oli saanut puhelimeensa 2.7.2021 viestin, jossa kerrottiin vastaajaan tulleesta viestistä ja annettiin linkki. Rikosilmoituksen mukaan kuluttaja oli avannut linkin, mutta mitään ei ollut tapahtunut tuolloin. Asiassa on kysymys kuluttajan ja teleyrityksen välisestä vastuunjaosta, kun viestintäpalvelua on käytetty oikeudettomasti.

Lautakunnan ratkaisu

Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä.

Asiassa on kysymys vastuun jaosta teleyrityksen ja kuluttajan välisessä suhteessa, kun viestintäpalvelua on käytetty oikeudettomasti. Jos vastuun katsotaan kuuluvan kuluttajalle, hän joutuu maksamaan tekstiviesteistä, joita ei ole lähettänyt. Jos vastuun katsotaan kuuluvan teleyritykselle, yritys ei saa periä kuluttajalta korvausta tekstiviesteistä.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja sovellettavien sopimusehtojen mukaan peruste kuluttajan vastuulle on kuluttajan lievää suurempi huolimattomuus. Jos kuluttajan arvioidaan menetelleen huolellisesti tai vain lievästi huolimattomasti, kuluttaja ei vastaa oikeudettomasta käytöstä.

Tapahtumien kulusta esitetyn selvityksen perusteella kuluttaja on saanut puhelimeensa linkin sisältävän tekstiviestin, jossa ilmoitettiin vastaajaan tulleista viesteistä. Linkin avaamalla kuluttaja on päätynyt verkkosivuille, jossa tarjottiin ladattavaksi sovellusta kuluttajan laitteeseen (APK-tiedostoa). APK-tiedosto on sisältänyt tekstiviestejä ulkomaille lähettävän haittaohjelman.

Lautakunnalle ei ole esitetty kuvakaappausta tai muuta selvitystä kuluttajalle lähetetyn tekstiviestin sisällöstä eikä siitä, mistä numerosta viesti on tullut. Viesti on ilmeisesti ollut suomenkielinen eikä siinä ole ollut kirjoitusvirheitä tai muuta erityistä, jonka olisi pitänyt herättää epäily viestin luotettavuudesta. Kuluttaja on avannut tekstiviestissä olevan linkin, jonka kautta hän on päätynyt verkkosivulle, jossa tarjottiin ladattavaksi haittaohjelman sisältänyttä sovellusta. Sovelluksen asentaminen puhelimeen on edellyttänyt kuluttajan nimenomaista hyväksyntää.

Asiassa esitetystä selvityksestä ei ilmene, onko kuluttajalla ollut käytössään teleyrityksen vastaajapalvelu ja jos on ollut, miten palvelu on ilmoittanut jätetyistä viesteistä. Lautakunta katsoo kuitenkin, ettei kuluttajalla ole yksinomaan tekstiviestin sisällön perusteella ollut aihetta epäillä viestiä huijausviestiksi siinäkään tapauksessa, että vastaajaviesteistä ei normaalisti tule linkin sisältävää tekstiviesti-ilmoitusta. Pelkkä linkin avaaminen ei vielä asenna haittaohjelmaa, vaan käyttäjä ohjataan asentamaan haittaohjelma linkin takaa avautuvalla verkkosivulla. Haittaohjelman sisältäneen sovelluksen asentaminen puhelimeen on edellyttänyt kuluttajan nimenomaista hyväksyntää ja mahdollisesti laitteen suojausasetusten poistamista kuluttajan toimesta.

Asiassa ei ole selvitetty, onko elinkeinonharjoittaja nimenomaisesti varoittanut tekstiviestitse levitettävistä haittaohjelmista. Tässä tapauksessa huijaus tapahtui 2.7.2021, jolloin tämänkaltaisten tekstiviestihuijausten mahdollisuus ei välttämättä ollut yleisesti tiedossa. Toisaalta esimerkiksi Kyberturvallisuuskeskus oli julkaissut jo 4.6.2021 varoituksen koskien vastaaja-teemaa hyödyntäviä huijausviestejä. Lautakunta katsoo kuitenkin normaaliin huolellisuuteen kuuluvan, ettei kuluttaja asenna laitteelleen virallisen sovelluskaupan ulkopuolisia sovelluksia varmistumatta, että ne ovat peräisin turvallisesta lähteestä. Ilman nimenomaista varoitustakin kuluttajan on pitänyt ymmärtää, ettei tuntemattomien sovellusten asennusta tule sallia, sillä se mahdollistaa myös haitallisten sovellusten asentamisen laitteelle. Lautakunta katsoo kuluttajan menettelyn tuntemattoman sovelluksen asentamisessa osoittavan lievää suurempaa huolimattomuutta. Tämän vuoksi vastuu oikeudettomasta käytöstä aiheutuneista tekstiviestimaksuista jää kuluttajan kannettavaksi siltä osin kuin elinkeinonharjoittaja ei ole maksuja hyvittänyt.

Päätös oli yksimielinen.

D/3317/39/2021

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments