Mielentilan tutkimista koskevasta määräyksestä sai kannella korkeimpaan oikeuteen valituslupaa pyytämättä

16.7.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:53 Muutoksenhaku – Kantelu -Valituslupa – Oikeudenkäyntimenettely – Mielentilatutkimuksen määrääminen

Käräjäoikeus oli hylännyt syyttäjän vaatimuksen A:n määräämisestä mielentilatutkimukseen sekä katsonut A:n esittämän todistelun ja kuulemisen perusteella, että A oli eräiden hänelle syyksi luettujen rikosten osalta alentuneesti syyntakeinen. Hovioikeus oli katsonut hankkimansa asiantuntijaselvityksen perusteella, että A:n syyntakeisuutta ei ollut mahdollista arvioida yksin kirjallisen selvityksen ja A:n kuulemisen perusteella, ja määrännyt A:n mielentilatutkimukseen. A sai kannella mielentilan tutkimista koskevasta määräyksestä Korkeimpaan oikeuteen valituslupaa pyytämättä.

KKO:2023:53

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments