Generic filters
Exact matches only
10.4.2024 Oikeusuutiset

Oikeuspsykiatrian ensimmäinen suomenkielinen oppikirja julkaistu

Kirjassa kuvataan kattavasti oikeuspsykiatrinen palvelujärjestelmä, alaa ohjaava lainsäädäntö ja hallintomenettely sekä aiheeseen liittyvät filosofiset kysymykset. Laaja kliinisen oikeuspsykiatrian osuus käsittelee rikollisen käyttäytymisen ja psykiatristen häiriöiden välisiä yhteyksiä sekä häiriöiden etiologiaa ja niiden hoitoa. Kirja palvelee oikeuspsykiatrian parissa työskenteleviä ammattilaisia kuten lääkäreitä, psykologeja, sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, tuomareita, syyttäjiä ja puolustusasianajajia. Kirja soveltuu…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/oikeuspsykiatrian-ensimmainen-suomenkielinen-oppikirja-julkaistu/
16.7.2023 Oikeusuutiset

Mielentilan tutkimista koskevasta määräyksestä sai kannella korkeimpaan oikeuteen valituslupaa pyytämättä

KKO:2023:53 Muutoksenhaku – Kantelu -Valituslupa – Oikeudenkäyntimenettely – Mielentilatutkimuksen määrääminen Käräjäoikeus oli hylännyt syyttäjän vaatimuksen A:n määräämisestä mielentilatutkimukseen sekä katsonut A:n esittämän todistelun ja kuulemisen perusteella, että A oli eräiden hänelle syyksi luettujen rikosten osalta alentuneesti syyntakeinen. Hovioikeus oli katsonut hankkimansa asiantuntijaselvityksen perusteella, että A:n syyntakeisuutta ei ollut mahdollista arvioida…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/mielentilan-tutkimista-koskevasta-maarayksesta-sai-kannella-korkeimpaan-oikeuteen-valituslupaa-pyytamatta/
27.5.2021 Oikeusuutiset

Tutkimus: Mielentilatutkimusten vähenemisen taustalla arviointikäytäntöjen kiristyminen

Valtioneuvosto on julkaissut loppuraportin mielentilatutkimuksia koskevasta hankkeesta, jossa tarkasteltiin mielentilatutkimusten vähenemiseen johtaneita syitä sekä syyntakeisuusarvioinneissa tapahtuneita muutoksia. Mielentilatutkimusten väheneminen ja väkivaltarikollisten psykiatrinen hoito -hankkeen tulosten mukaan mielentilatutkimusten määrä näyttää vähentyneen sen seurauksena, että alentuneesti syyntakeisten luokkaa ei juuri käytetä syyntakeisuusarvioinneissa. Alentuneen syyntakeisuuden kategorian käyttö on vähentynyt lääketieteellisen diagnoosikäytännön kehittymisen ja…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/tutkimus-mielentilatutkimusten-vahenemisen-taustalla-arviointikaytantojen-kiristyminen/
26.2.2021 Oikeusuutiset

KKO: Lapsensa tappamisen yrityksestä syytetyn mielentilan tutkiminen oli perusteltua

KKO:2021:13 Oikeudenkäyntimenettely – Mielentilatutkimuksen määrääminen Hovioikeus oli katsonut selvitetyksi, että A oli tarkoittanut törmätä henkilöautollaan vastaan tulleeseen rekka-autoon ja siten tappaa kyydissään olleen kolmevuotiaan lapsensa. Hovioikeus oli lukenut A:n syyksi muun ohella tapon yrityksen ja tuominnut hänet 5 vuodeksi vankeuteen. Hovioikeus oli hylännyt A:n pyynnön hänen mielentilansa tutkimisesta. Korkein oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/kko-lapsensa-tappamisen-yrityksesta-syytetyn-mielentilan-tutkiminen-oli-perusteltua/
1.7.2020 Oikeusuutiset

Vaarallisimpien vankien vapauttamisedellytyksiä selvitetään

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan vaarallisimpien väkivaltarikollisten vapauttamista koskevaa lainsäädäntöä ja käytäntöjä. Hanke on osa pääministeri Marinin hallitusohjelmaa. Elinkautisvankien vapauttamismenettelyn kehittämistarpeita on selvitetty loppuvuodesta 2019 valmistuneessa arviomuistiossa. Saadusta lausuntopalautteesta on laadittu tiivistelmä. Elinkautisvankien lisäksi on tarpeen laajemminkin arvioida vaarallisimpien väkivaltarikollisten vapauttamismenettelyjä. Yhteiskunnan turvallisuuden kannalta ovat ongelmallisia erityisesti ne vangit, joiden…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/vaarallisimpien-vankien-vapauttamisedellytyksia-selvitetaan/
14.4.2015 Oikeusuutiset

Savon Sanomat: Yli kahdenkymmenen vuoden kasvutrendi pysähtyi

Murhakakkua istuu nyt aikaisempaa harvempi Elinkautisvankien määrän kasvu on Suomessa taittunut ja kääntynyt laskuun ensimmäistä kertaa yli kahteenkymmeneen vuoteen. Viime vuoden lopussa elinkautisvankeja oli vankiloissa suorittamassa rangaistustaan yhteensä 203, kun luku vuotta aikaisemmin oli 208. Viimeisimmän vankilukuilmoituksen mukaan 16. helmikuuta elinkautisvankeja oli 201 kappaletta. Elinkautisvankien määrä nousi kovaa vauhtia 1990-luvun…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/savon-sanomat-yli-kahdenkymmenen-vuoden-kasvutrendi-pysahtyi/