Risteilymatkalla tapahtuneen vahingon käsittely kuului merioikeudelle

8.6.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vaa­HO:2023:4 Tuomioistuimen toimivalta – Yleinen tuomioistuin vai merioikeus

A oli ollut Välimeren risteilymatkalla B Inc.:n aluksella. A oli kaatunut aluksella ja kaatumisen seurauksena hänelle oli aiheutunut olkapäävamma. A on kanteessaan Keski-Suomen käräjäoikeudessa vaatinut, että B Inc. velvoitetaan suorittamaan hänelle vahingonkorvausta kivusta, särystä ja tilapäisestä haitasta ja kuntoutuksen aiheuttamista kuluista sekä hinnanalennuksena tai vahingonkorvauksena määrän, joka vastaa 50 %:ia risteilyn arvosta. Käräjäoikeus on hylännyt kanteen.

Hovioikeus on viran puolesta ottanut tutkittavakseen, onko Keski-Suomen käräjäoikeus ollut asiallisesti toimivaltainen tuomioistuin käsittelemään asiaa. Hovioikeus on katsonut, että toimivaltainen tuomioistuin määräytyy merilain säännösten nojalla. Keski-Suomen käräjäoikeus ei siten ollut toimivaltainen käsittelemään asiaa ja asia siirrettiin toimivaltaisen merioikeuden käsiteltäväksi.

Vaa­HO:2023:4

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments