Paliskunnan jakautumispäätös oli voitu jättää vahvistamatta

2.6.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:55 Porotalous – Poronhoito – Paliskunnan toimialueen jakaminen – Aluehallintoviraston harkintavalta – Saamelaisten oikeudet alkuperäiskansana – Poronhoidon harjoittamisen edellytykse

Paliskunnan kokous oli päättänyt, että paliskunnan toimialue jaetaan siten, että sen etelä- ja pohjoisosa muodostavat kumpikin erillisen paliskunnan. Paliskunnan toimialue sijaitsi saamelaisten kotiseutualueella. Paliskunta oli toimittanut päätöksensä aluehallintovirastolle vahvistettavaksi. Asiassa oli paliskunnan ja eräiden paliskunnan osakkaiden valituksista arvioitava, oliko aluehallintovirasto voinut jättää päätöksen vahvistamatta.

Aluehallintoviraston oli tullut harkintavaltansa puitteissa arvioida sitä, täyttäisikö paliskunnan päätös sen toimialueen jakamisesta tavoitteen siitä, että paliskunnan aluerajoilla luodaan poronhoidolle edulliset olosuhteet. Aluehallintoviraston oli harkintavaltaansa käyttäessään tullut ottaa samalla huomioon hallintolain 6 §:stä ilmenevät oikeusperiaatteet sekä poronhoidon keskeinen merkitys saamelaisten kulttuurille.

Asiantuntijaselvitysten perusteella paliskunnan toimialueen jakamisen vaikutukset olisivat olleet haitallisia koko paliskunnan toimialueella harjoitettavan poronhoidon ja erityisesti porojen laidunkierron kannalta. Paliskunnan nykyisenkin toimialueen puitteissa oli selvitysten mukaan mahdollista osoittaa tarvittavat laidunalueet eri tokkakunnille ja ottaa huomioon pohjoisosan perinteiseen siidajärjestelmään liittyvät erityispiirteet ja niiden säilyttäminen. Muutoksenhakijat eivät olleet esittäneet sellaista selvitystä, jonka perusteella olisi sitä vastoin katsottava, että poronhoidon harjoittaminen paliskunnan nykyisen toimialueen puitteissa ei olisi ollut mahdollista sekä paliskunnan eteläosassa että pohjoisosassa, ja niin, että pohjoisosan perinteisen poronhoidon jatkamisen edellytyksiä ei olisi voitu samalla ottaa riittävästi huomioon.

Aluehallintovirasto oli asiaa asianmukaisesti selvitettyään tehnyt päätöksensä harkintavaltansa puitteissa. Aluehallintoviraston päätöksen ei voitu katsoa loukkaavan muutoksenhakijoiden oikeutta, eikä päätös ollut muutoinkaan lainvastainen.

KHO:2023:55

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments