Generic filters
Exact matches only
25.4.2024 Oikeusuutiset

Metsästys on osa saamelaisten perusoikeuksia, mutta sitä voidaan rajoittaa jos se on välttämätöntä alueen virkistyskäytön kannalta

KHO:2024:65 Metsästys – Metsästyksen rajoittaminen alueella liikkuvien turvallisuuden vuoksi – Saamelainen alkuperäiskansa – Oikeus omaan kulttuuriin – Perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset – Välttämättömyys – Oikeasuhtaisuus Metsästys kuuluu perustuslain 17 §:n 3 momentin sekä YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen (KP-sopimus) 27 artiklan turvaamaan saamelaisen alkuperäiskansan kulttuurimuotoon, mikä seikka on otettava…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/metsastys-on-osa-saamelaisten-perusoikeuksia-mutta-sita-voidaan-rajoittaa-jos-se-on-valttamatonta-alueen-virkistyskayton-kannalta/
2.6.2023 Oikeusuutiset

Paliskunnan jakautumispäätös oli voitu jättää vahvistamatta

KHO:2023:55 Porotalous – Poronhoito – Paliskunnan toimialueen jakaminen – Aluehallintoviraston harkintavalta – Saamelaisten oikeudet alkuperäiskansana – Poronhoidon harjoittamisen edellytykse Paliskunnan kokous oli päättänyt, että paliskunnan toimialue jaetaan siten, että sen etelä- ja pohjoisosa muodostavat kumpikin erillisen paliskunnan. Paliskunnan toimialue sijaitsi saamelaisten kotiseutualueella. Paliskunta oli toimittanut päätöksensä aluehallintovirastolle vahvistettavaksi. Asiassa oli…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/paliskunnan-jakautumispaatos-oli-voitu-jattaa-vahvistamatta/