Vasta ELY-keskuksen päätös kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen hyväksymisestä on valituskelpoinen hallintopäätös

2.5.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:39 Kalastuslaki – Kalatalousalue – Käyttö- ja hoitosuunnitelma – Kalatalousalueen yleiskokouksen päätös – ELY-keskuksen päätös – Yleiskokouksen päätöksen oikaisuvaatimus- ja valituskelpoisuus – Muutoksenhaku

Kalastuslaissa tarkoitettu kalatalousalueen yleiskokouksen päätös käyttö- ja hoitosuunnitelmaa koskevan ehdotuksen vahvistamisesta on asian valmisteluun kuuluva toimi. Päätökseen ei voida vaatia oikaisua kalastuslain nojalla eikä siihen voida myöskään hakea muutosta valittamalla.

ELY-keskus hyväksyy kalatalousalueen yleiskokouksen vahvistaman käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen, jos kalastuslain 37 §:n 1 momentin 1–4 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät. Muussa tapauksessa ELY-keskus voi pykälän 3 momentin perusteella palauttaa ehdotuksen kalatalousalueelle uudelleen valmisteltavaksi.

Hallintopäätös, johon voidaan hakea muutosta valittamalla, syntyy vasta käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksymistä koskevan ELY-keskuksen ratkaisun myötä.

KHO:2023:39

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments