Hovioikeus arvioi lievemmän lain periaatetta uudistettuihin seksuaalirikossäännöksiin liittyen

2.5.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­HO:2023:3 Seksuaalirikos – Törkeä lapsenraiskaus – Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus – Lievemmän lain periaate – Rangaistuksen mittaaminen

A:n menettely täytti tekohetkellä voimassa olleen rikoslain 20 luvun 7 b §:n (486/2019) mukaisen törkeän lapsenraiskauksen tunnusmerkistön. Hovioikeuden tuomiota annettaessa oli tullut voimaan rikoslain 20 luvun uudistus (723/2022). A:n menettely täytti uudistetun luvun 12 §:n 1 momentin mukaisen lapsenraiskauksen tunnusmerkistön, mutta se ei täyttänyt saman luvun 13 §:n 1 momentin mukaisen törkeän lapsenraiskauksen tunnusmerkistöä.

Ratkaisu siitä, johtiko tuomiota annettaessa voimassa olevan lain soveltaminen lievempään lopputulokseen rikoslain 3 luvun 2 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla, oli tehtävä perustuen arvioon asian konkreettisesta lopputuloksesta eli siitä, seurasiko tuomiota annettaessa voimassa olevan lain soveltamisesta lievempi rangaistusseuraamus kuin tekohetken lain soveltamisesta.

A:n katsottiin syyllistyneen tekohetkellä voimassa olleen lain mukaiseen törkeään lapsenraiskaukseen, koska uuden lain soveltaminen ei johtanut lievempään lopputulokseen.

Hel­HO:2023:3

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments