Tartuntatautipäivärahaa ei voitu maksaa ennen työnteon alottamista karanteeniin asetetulle ulkomaalaiselle kausityöntekijälle

2.3.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VakO: Sairausvakuutus – Sairausvakuutuslain soveltamisala – Tartuntatautipäiväraha – Vakuuttaminen työskentelyn perusteella – Työskentelyn alkaminen

Suomeen kausityöntekijäksi 8.6.2021 saapunutta A:ta ei voitu pitää sairausvakuutuslain 1 luvun 2 §:n tarkoittamana vakuutettuna henkilönä ajalla 9.–22.6.2021, koska hän ei työntekijänä ollut vielä aloittanut työskentelyä ennen 23.6.2021. Siten A:lla ei myöskään voinut olla oikeutta sairausvakuutuslain nojalla maksettavaan tartuntatautipäivärahaan eikä tartuntatautipäivärahaa voitu maksaa myöskään hänen työnantajalleen X Oy:lle, vaikka A:lle oli maksettu palkkaa karanteenin ajalta 9.–22.6.2021.

VakO 760:2022

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments