Määräaika yhdistyksestä erottamisen moitekanteelle oli alkanut sähköpostikokouksen pöytäkirjan päiväämisestä – erotetut eivät osoittaneet yhdenvertaisuuden loukkaamista

14.3.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­HO:2023:2 Yhdistys – Yhdistyksen jäsenen erottaminen – Yhdistyksen päätöksen moittiminen – Moitekanteen määräaika – Määräajan alkamisajankohta – Erottamispäätöksen tiedoksianto – Mitättömyys – Yhdenvertaisuuden loukkaaminen – Todistustaakka

A ja B oli erotettu yhdistyksen jäsenyydestä sen hallituksen päätöksellä. Yhdistyksen sääntöjen mukaan päätöksen jäsenen erottamisesta teki yhdistyksen hallitus, eikä päätöksen tiedoksiantamisesta ollut yhdistyksen säännöissä määrätty. A:ta ja B:tä oli kuultu ennen erottamispäätöstä. Hovioikeus katsoi, että määräaika moitekanteen nostamiselle oli alkanut sähköpostitse pidetyn yhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirjan päiväämisestä. Hovioikeus pysytti käräjäoikeuden ratkaisun A:n ja B:n moitekanteen hylkäämisestä liian myöhään nostettuna.

Asiassa A ja B eivät olleet tuoneet esille vertailutapauksia tai -kohtia sen tueksi, että erottamispäätös loukkaisi yhdenvertaisuutta. A:n ja B:n erottamisen perusteet ja menettelyt eivät olleet selvästi lain tai yhdistyksen sääntöjen vastaisia eivätkä sellaisenaan ilmentäneet yhdenvertaisuuden loukkaamista. Hovioikeus katsoi asiassa jääneen näyttämättä, että A:n ja B:n yhdenvertaisuutta olisi loukattu, ja pysytti käräjäoikeuden ratkaisun mitättömyyskanteen hylkäämisestä.

Hel­HO:2023:2

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments