Rikkomispäätökset: Suomelle tekijänoikeussääntöjä koskeva kanne EU-tuomioistuimessa ja kehotus noudattaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevaa direktiiviä

15.2.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio on tänään julkaissut rikkomusmenettelyjä koskevan helmikuun koosteen, joka sisältää komission oikeudelliset toimenpiteet niitä EU:n jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan.

Komissio nostaa EU-tuomioistuimessa Suomea vastaan kanteen, koska Suomi ei ole saattanut EU:n tekijänoikeussääntöjä kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöään, ja kehottaa Suomea noudattamaan lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevaa direktiiviä.

Tekijänoikeudet: Komissio on päättänyt haastaa Suomen ja viisi muuta jäsenvaltiota EU:n tuomioistuimeen, koska ne eivät ole saattaneet EU:n tekijänoikeussääntöjä kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöään

Euroopan komissio on tänään päättänyt nostaa kanteen EU:n tuomioistuimessa kuutta jäsenvaltiota vastaan, koska ne eivät ole ilmoittaneet komissiolle toimenpiteistä, joilla kaksi tekijänoikeuksia koskevaa direktiiviä saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Komissio on päättänyt nostaa kanteen EU:n tuomioistuimessa Suomea, Bulgariaa, Latviaa, Portugalia, Puolaa ja Tanskaa vastaan, koska ne eivät ole ilmoittaneet tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla annetun direktiivin (direktiivi (EU) 2019/790) saattamisesta kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Lisäksi komissio on päättänyt nostaa kanteen EU:n tuomioistuimessa Suomea, Bulgariaa, Latviaa, Portugalia ja Puolaa vastaan, koska ne eivät ole ilmoittaneet tiettyihin verkkolähetyksiin sovellettavista tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista annetun EU:n direktiivin (direktiivi (EU) 2019/789 saattamisesta kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Näiden kahden direktiivin tavoitteena on nykyaikaistaa tekijänoikeussääntöjä, jotta kuluttajat ja luovan työn tekijät saavat digimaailmasta mahdollisimman paljon irti. Direktiiveillä suojellaan oikeudenhaltijoita eri sektoreilta ja edistetään korkeamman arvon sisällön luomista ja levittämistä. Niiden ansiosta käyttäjillä on suurempi valinnanvara sisällön suhteen, koska liiketoimintakustannukset alenevat ja radio- ja televisio-ohjelmien jakelu kaikkialle EU:ssa helpottuu.

Komissio lähetti 23. heinäkuuta 2021 viralliset ilmoitukset jäsenvaltioille, jotka eivät olleet saattaneet näitä kahta direktiiviä kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöään. Tämän jälkeen komissio lähetti 19. toukokuuta 2022 perustellut lausunnot direktiivin (EU) 2019/789 osalta 10 jäsenvaltiolle ja direktiivin (EU) 2019/790 osalta 13 jäsenvaltiolle, koska ne eivät olleet ilmoittaneet direktiivien saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Lapseen kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjunta: Komissio kehottaa Suomea ja yhtätoista muuta jäsenvaltiota noudattamaan lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston torjumisesta annettua direktiiviä

Euroopan komissio on tänään päättänyt lähettää täydentävät viralliset ilmoitukset Suomelle, Belgialle, Bulgarialle, Itävallalle, Latvialle, Luxemburgille, Maltalle, Puolalle, Romanialle, Slovakialle, Slovenialle ja Unkarille, koska ne eivät ole saattaneet lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumisesta annetun direktiivin (direktiivi 2011/93/EU kaikkia velvoitteita asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Direktiivi on olennainen osa lapseen kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjuntaa koskevaa EU:n oikeudellista kehystä. Siinä edellytetään, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön rikosten ja seuraamusten määrittelyä koskevat vähimmäissäännöt, jotka koskevat lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa ja seksuaalista riistoa, lapsipornografiaa ja lasten houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin. Lisäksi direktiivillä otetaan käyttöön säännökset, joilla vahvistetaan rikosten ehkäisyä ja uhrien suojelua.

Komissio oli jo aiemmin lähettänyt viralliset ilmoitukset Bulgarialle, Maltalle, Romanialle ja Slovakialle 25. heinäkuuta 2019 sekä Suomelle, Belgialle, Itävallalle, Latvialle, Luxemburgille, Puolalle, Slovenialle ja Unkarille 10. lokakuuta 2019.

Suomella ja mulla yhdellätoista jäsenvaltiolla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta, se voi päättää antaa perustellun lausunnon.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments