KKO:n jäsenen määräaikaiseen virkasuhteeseen esitetään apulaisoikeusasiamies Pasi Pölöstä

15.2.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­kein oi­keus (KKO) esit­tää, että edus­kun­nan apu­lai­soi­keus­asia­mies Pasi Pö­lö­nen ni­mi­te­tään hoi­ta­maan KKO:n jä­se­nen vir­kaa ajak­si 1.4.2023–31.12.2027.

Pölönen on toiminut apulaisoikeusasiamiehenä vuodesta 2017. Aikaisemmin hän on työskennellyt apulaisoikeusasiamiehen sijaisena ja esittelijänä sekä eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa että oikeuskanslerinvirastossa. Lisäksi Pölösellä on kokemusta lakimiehen tehtävästä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sihteeristössä, ja hän on työskennellyt myös tutkijana. Koulutukseltaan Pölönen on oikeustieteen tohtori.

Tarve hoitaa virkaa määräaikaisessa virkasuhteessa perustuu oikeusneuvos Tuula Pynnän virkavapaaseen, joka päättyy 31.12.2027.

Oikeusministeriö tulee esittelemään viran täyttöä koskevan asian valtioneuvoston yleisistunnossa. Päätöksen nimityksestä tekee tasavallan presidentti.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments